highlight chords
				              [Em]   [D]      [Em]   
Đã bao thán g năm không gặp anh 
   [C]    [D]      [Em]  
Dẫu l uôn nhớ m ong anh từng ngày 
   [C]    [D]      [Em]       [G]    
Đôi khi dù e m muốn nói h ết nghĩ suy tro ng long 
  [C]       [D]      [Em] 
Như ng em lại khôn g thể thành c âu 
  [Em]     [D]       [Em] 
Đã bao tháng n ăm không gặp nh au 
  [C]    [D]    [G]  
Chỉ anh lẻ l oi từ hôm ấy 
 [C]       [D]   
Từ ngày mình ch ia tay 
         [Em]  
Lóng anh vẫn luôn mơ về 
     [C]    [D]      [Em]    
Nhưng kĩ niệm mà a nh đạ chôn tr ong long 
       [C]          [D]  
Vì anh không giữ lấy những yêu thư ơng 
       [Bm]         [Em]   
Vì anh đam m ê những phút vui cô thường 
        [C]        [D] 
Suốt cuộc dời còn nhiều phong b a 
       [G]      
Không ngờ ta xa cánh mãi 
                  
Vì tình em níu đến những tháng năm 
                   
Nên giờ anh đi mất như chưa từng đến 
                         
Dẫu mỗi ngày ta mơ thấy nhau chưa từng chia tay. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ là quá khứ

				              [Em]   [D]      [Em]   
Đã bao thán g năm không gặp anh 
   [C]    [D]      [Em]  
Dẫu l uôn nhớ m ong anh từng ngày 
   [C]    [D]      [Em]       [G]    
Đôi khi dù e m muốn nói h ết nghĩ suy tro ng long 
  [C]       [D]      [Em] 
Như ng em lại khôn g thể thành c âu 
  [Em]     [D]       [Em] 
Đã bao tháng n ăm không gặp nh au 
  [C]    [D]    [G]  
Chỉ anh lẻ l oi từ hôm ấy 
 [C]       [D]   
Từ ngày mình ch ia tay 
         [Em]  
Lóng anh vẫn luôn mơ về 
     [C]    [D]      [Em]    
Nhưng kĩ niệm mà a nh đạ chôn tr ong long 
       [C]          [D]  
Vì anh không giữ lấy những yêu thư ơng 
       [Bm]         [Em]   
Vì anh đam m ê những phút vui cô thường 
        [C]        [D] 
Suốt cuộc dời còn nhiều phong b a 
       [G]      
Không ngờ ta xa cánh mãi 
                  
Vì tình em níu đến những tháng năm 
                   
Nên giờ anh đi mất như chưa từng đến 
                         
Dẫu mỗi ngày ta mơ thấy nhau chưa từng chia tay. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com