highlight chords
[Em]... rừng cao [C]sáng [Em]dần,
làn sương [G]sớm nằm ngang [D]núi,
[Em]kìa đường thưa [G]bóng người [Am]đi xuống [Em]bản.
ớ... đường xa xuống bản,
chị Mai dắt ngựa đi xuống mà nhìn sang lối hẹn chưa thấy chàng.
Núi núi [Em]rừng đường đá nhấp [G]nhô,
lắng tiếng [Am]chim kêu rú hú [Em]ú,
có tiếng [G]người nào hát líu [Em]lô,
ô [G]đứng kìa khuất bóng [Am]cây chàng đang đứng [Em]đợi.
Thấy bóng nàng chàng dứt tiếng ca,
nắng sớm mai theo gió vờn lá,
có chú gà rừng núp phía xa, nó nhìn rõ kìa có chiếc ô trùm 2 bóng người.
ơ [Em]ơ....hẹn [C]nhau giữa [Em]đường rừng,
cầm cổ tay nhớ [G]thương thương,
mong mãi tới phiên chợ [Em]này.ớ........
ơ...chị [C]Mai xuống [Em]chợ, chị cầm sau chiếc [G]ô hoa,
e ấp hơi duyên [Em]mặt mà,
rừng núi cùng hoa [G]lá kìa đôi [Em]bướm
vờn quanh [G]mái đầu 2 bóng [Em]người.
ớ....ơi à ới.....ơ hớ......
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chị Mai Xuống Chợ

Lê Lan
[Em]... rừng cao [C]sáng [Em]dần,
làn sương [G]sớm nằm ngang [D]núi,
[Em]kìa đường thưa [G]bóng người [Am]đi xuống [Em]bản.
ớ... đường xa xuống bản,
chị Mai dắt ngựa đi xuống mà nhìn sang lối hẹn chưa thấy chàng.
Núi núi [Em]rừng đường đá nhấp [G]nhô,
lắng tiếng [Am]chim kêu rú hú [Em]ú,
có tiếng [G]người nào hát líu [Em]lô,
ô [G]đứng kìa khuất bóng [Am]cây chàng đang đứng [Em]đợi.
Thấy bóng nàng chàng dứt tiếng ca,
nắng sớm mai theo gió vờn lá,
có chú gà rừng núp phía xa, nó nhìn rõ kìa có chiếc ô trùm 2 bóng người.
ơ [Em]ơ....hẹn [C]nhau giữa [Em]đường rừng,
cầm cổ tay nhớ [G]thương thương,
mong mãi tới phiên chợ [Em]này.ớ........
ơ...chị [C]Mai xuống [Em]chợ, chị cầm sau chiếc [G]ô hoa,
e ấp hơi duyên [Em]mặt mà,
rừng núi cùng hoa [G]lá kìa đôi [Em]bướm
vờn quanh [G]mái đầu 2 bóng [Em]người.
ớ....ơi à ới.....ơ hớ......

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com