1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chị Mai Xuống Chợ

Cuộn trang

[Em]... rừng cao [C]sáng [Em]dần, làn sương [G]sớm nằm ngang [D]núi, [Em]kìa đường thưa [G]bóng người [Am]đi xuống [Em]bản. ớ... đường xa xuống bản, chị Mai dắt ngựa đi xuống mà nhìn sang lối hẹn chưa thấy chàng. Núi núi [Em]rừng đường đá nhấp [G]nhô, lắng tiếng [Am]chim kêu rú hú [Em]ú, có tiếng [G]người nào hát líu [Em]lô, ô [G]đứng kìa khuất bóng [Am]cây chàng đang đứng [Em]đợi. Thấy bóng nàng chàng dứt tiếng ca, nắng sớm mai theo gió vờn lá, có chú gà rừng núp phía xa, nó nhìn rõ kìa có chiếc ô trùm 2 bóng người. ơ [Em]ơ....hẹn [C]nhau giữa [Em]đường rừng, cầm cổ tay nhớ [G]thương thương, mong mãi tới phiên chợ [Em]này.ớ........ ơ...chị [C]Mai xuống [Em]chợ, chị cầm sau chiếc [G]ô hoa, e ấp hơi duyên [Em]mặt mà, rừng núi cùng hoa [G]lá kìa đôi [Em]bướm vờn quanh [G]mái đầu 2 bóng [Em]người. ớ....ơi à ới.....ơ hớ......

Video hướng dẫn