1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời

Cuộn trang

1. Chỉ nhớ người [G] thôi đủ hết đời Chim về góc biển bóng ra khơi [Cm] Lòng tôi lũng [G] thấp tim hiu quạnh [Am] Chẳng chiến chinh [D7] mà cũng lẻ đôi. 2. Chỉ nhớ người [G] thôi đủ hết đời Em còn gương lược dấu bên ngôi [Cm] Nằm mơ thấy [G] tóc thơm vai hẹn [D7] Và quãng trời [C] xanh đến rợn [G] người. Chỉ nhớ người [C] thôi [D7] Ôi đủ hết [G] đời. ĐK: Đôi [C] khi [Bb] nghe ấm trên da [Eb] thịt Chăn gối thơm hơi [D] người Như thể ai [Am] đi mới trở [D7] về [G7] Người [C] đi [Bb] để lại hồn thơ [Eb] dại Tôi vó câu [D7] buồn Buồn sâu sớm [G] mai. * [G7] Chỉ nhớ người [Cm] thôi [Eb] Sông đủ [Gm] cạn [Cm] Nói gì kiếp [D7] khác [Cm] Với đời [G] sau.

Video hướng dẫn