1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chị tôi - Trọng Đài

Cuộn trang

| 3/4 | Gospel Lấy tông, nốt: Thế (re) là (sol*) chị (bsi*) ơi (re) (sol* = sol thấp, bsi = si giảm) [Gm] [Bbmaj7] [Gm] [Bbmaj7] Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo ... [Cm] [Dm] [Gm] [Bbmaj7] [Gm] Ô hay , trời không nín gió cho ngày chị sinh ... [Dm] [Gm] [Gm] [G7] Ngày chị sinh , trời cho làm thơ... [Cm] [Gm] Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở .. [Bbmaj7] [Dm] [Gm] [Bbmaj7] [Gm] Cho làm câu hát để người lý lơi ... [Dm] [Gm] [F] [Eb] Ngày chị sinh , trời cho làm thơ [G7] [Cm] vấn vương vớisợi tơ [Dm] [Gm] Tình riêng bỏ chợ [Dm] [Gm] [Gm] Tình người đa đoan ...

Video hướng dẫn