highlight chords
				                    
| 3/4 | Gospel 
 

                                           
Lấy tông, nốt: Thế (re) là (sol*) chị (bsi*) ơi (re) (sol* = sol thấp, bsi = si giảm) 
 

     [Gm]   [Bbmaj7]    [Gm] [Bbmaj7] 
Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo ... 
   [Cm]            [Dm]      [Gm] [Bbmaj7] [Gm] 
Ô hay , trời không nín gió cho ngày chị sinh ...  
   [Dm]    [Gm]  [Gm]       [G7] 
Ngày chị sinh , trời cho làm thơ...  


          [Cm]      [Gm] 
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở .. 
         [Bbmaj7]  [Dm]  [Gm] [Bbmaj7] [Gm] 
Cho làm câu hát để người lý lơi ...  
 

   [Dm]   [Gm]  [F]       [Eb] 
Ngày chị sinh , trời cho làm thơ  
     [G7]    [Cm] 
vấn vương vớisợi tơ  
     [Dm]   [Gm] 
Tình riêng bỏ chợ  
      [Dm]   [Gm] [Gm] 
Tình người đa đoan ...  
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chị tôi - Trọng Đài

				                    
| 3/4 | Gospel 
 

                                           
Lấy tông, nốt: Thế (re) là (sol*) chị (bsi*) ơi (re) (sol* = sol thấp, bsi = si giảm) 
 

     [Gm]   [Bbmaj7]    [Gm] [Bbmaj7] 
Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo ... 
   [Cm]            [Dm]      [Gm] [Bbmaj7] [Gm] 
Ô hay , trời không nín gió cho ngày chị sinh ...  
   [Dm]    [Gm]  [Gm]       [G7] 
Ngày chị sinh , trời cho làm thơ...  


          [Cm]      [Gm] 
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở .. 
         [Bbmaj7]  [Dm]  [Gm] [Bbmaj7] [Gm] 
Cho làm câu hát để người lý lơi ...  
 

   [Dm]   [Gm]  [F]       [Eb] 
Ngày chị sinh , trời cho làm thơ  
     [G7]    [Cm] 
vấn vương vớisợi tơ  
     [Dm]   [Gm] 
Tình riêng bỏ chợ  
      [Dm]   [Gm] [Gm] 
Tình người đa đoan ...  
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com