highlight chords
				                   [Em]      [D]    
Ngày xưa anh nói anh chỉ yêu em 
           [G]  
Chỉ mỗi em trong cuộc đời 
      [Am]     [D]   
Giờ thì anh nói anh và cô ấy 
            [G]  
Anh cũng không biết làm sao 
    [Am]     [B7]     
Thế thì lời nào là chân thành 
[Am]          
Lời nào là đáng tin 
    [Em]          [B]  
Làm sao em tin anh, anh nói đi 


       [Em]     [D]               [G]  
Ngày xưa anh nói anh và cô ấy tình nghĩa nay đã không còn 
      [Am]      [D]         [D]          [B]  
Giờ thì anh nói thật anh không muốn, cô ấy rất quan trọng với anh 
    [Am]      [B]      [Am]        [C]   
Chỉ một người mà lại nói ra hai lời không giống nhau 
    [G]                  [Em]  
Thì em biết ngày xưa, anh giờ đây đã khác rồi 
 

    [C]            [D]     [G]   
Nói thế nào cho em hiểu anh chỉ yêu em mà thôi 
[Am]           [Bm]      [Em]  
Anh đã từng yêu cô ấy nhưng là lúc xưa 
    [C]          Bmaj13       
Nói thế nào cho em hiểu quá khứ chỉ là nỗi đau 
[Em]       [Am]       [B]  
Sao không tin anh người yêu hỡi 
 

       [Em]          [Am]     
Là tại anh có lỗi khi anh đã trót yêu cả hai 
   [D]                  [Am]      [B]  
Không muốn một người phải buồn cũng không muốn bỏ mặc ai 
 

       [G]            [Em]    
Là tại anh có lỗi nên anh có thể như vậy sao 
         [G]  [D]     [Em]    [Am]  
Làm sao em có thể sớm chia anh cùng với anh 
[Em]            [D]   [B]       
Là tại anh có lỗi nên em phải chấp nhận sao 
    [G]      [C]               [Em]  
Làm sao đây khi em đã quá yêu anh, không muốn xa anh. 
 

[Em]            [D]   [B]       
Là tại anh có lỗi nên em phải chấp nhận sao 
    [G]      [C]               [Em]   
Làm sao đây khi em đã quá yêu anh, không muốn xa anh... 
 

       [Em]     [D]               [G]  
Ngày xưa anh nói anh và cô ấy tình nghĩa nay đã không còn 
      [Am]      [D]         [D]          [B]  
Giờ thì anh nói thật anh không muốn, cô ấy rất quan trọng với anh 
    [Am]      [B]      [Am]        [C]   
Chỉ một người mà lại nói ra hai lời không giống nhau 
    [G]                  [Em]  
Thì em biết ngày xưa, anh giờ đây đã khác rồi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chia đôi một trái tim - Minh Hằng

				                   [Em]      [D]    
Ngày xưa anh nói anh chỉ yêu em 
           [G]  
Chỉ mỗi em trong cuộc đời 
      [Am]     [D]   
Giờ thì anh nói anh và cô ấy 
            [G]  
Anh cũng không biết làm sao 
    [Am]     [B7]     
Thế thì lời nào là chân thành 
[Am]          
Lời nào là đáng tin 
    [Em]          [B]  
Làm sao em tin anh, anh nói đi 


       [Em]     [D]               [G]  
Ngày xưa anh nói anh và cô ấy tình nghĩa nay đã không còn 
      [Am]      [D]         [D]          [B]  
Giờ thì anh nói thật anh không muốn, cô ấy rất quan trọng với anh 
    [Am]      [B]      [Am]        [C]   
Chỉ một người mà lại nói ra hai lời không giống nhau 
    [G]                  [Em]  
Thì em biết ngày xưa, anh giờ đây đã khác rồi 
 

    [C]            [D]     [G]   
Nói thế nào cho em hiểu anh chỉ yêu em mà thôi 
[Am]           [Bm]      [Em]  
Anh đã từng yêu cô ấy nhưng là lúc xưa 
    [C]          Bmaj13       
Nói thế nào cho em hiểu quá khứ chỉ là nỗi đau 
[Em]       [Am]       [B]  
Sao không tin anh người yêu hỡi 
 

       [Em]          [Am]     
Là tại anh có lỗi khi anh đã trót yêu cả hai 
   [D]                  [Am]      [B]  
Không muốn một người phải buồn cũng không muốn bỏ mặc ai 
 

       [G]            [Em]    
Là tại anh có lỗi nên anh có thể như vậy sao 
         [G]  [D]     [Em]    [Am]  
Làm sao em có thể sớm chia anh cùng với anh 
[Em]            [D]   [B]       
Là tại anh có lỗi nên em phải chấp nhận sao 
    [G]      [C]               [Em]  
Làm sao đây khi em đã quá yêu anh, không muốn xa anh. 
 

[Em]            [D]   [B]       
Là tại anh có lỗi nên em phải chấp nhận sao 
    [G]      [C]               [Em]   
Làm sao đây khi em đã quá yêu anh, không muốn xa anh... 
 

       [Em]     [D]               [G]  
Ngày xưa anh nói anh và cô ấy tình nghĩa nay đã không còn 
      [Am]      [D]         [D]          [B]  
Giờ thì anh nói thật anh không muốn, cô ấy rất quan trọng với anh 
    [Am]      [B]      [Am]        [C]   
Chỉ một người mà lại nói ra hai lời không giống nhau 
    [G]                  [Em]  
Thì em biết ngày xưa, anh giờ đây đã khác rồi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com