1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc đèn ông sao-QTB(A)

Cuộn trang

[A] [A/F#] Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu [Bm7] [E7] Cán đây rất dài cán cao quá đầu [A] [Bm7] Em cầm đèn sao em hát vang vang [E7] [A] Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan ! [A] [A/F#] Tùng rinh rinh , tùng tùng tùng rinh rinh ! [Bm7] [E7] Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời . [C#m] [Bm7] Tùng rinh rinh , rinh rinh tùng rinh rinh . [E7] [A] Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi ! Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng. Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn. Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam. Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng ! Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !

Video hướng dẫn