highlight chords
				             [Am]          [F]       [Am] 
Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng 
       [Dm6]    [E]       [Am] 
Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang 
        [C]    [F]       [E] 
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá 
             [C]      [E] 
Lá trên cành từng chiểc cuốn bay xa 
       [Am]    [F]       [Am] 
Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói 
       [Dm6]   [E]      [Am] 
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi 
        [C]     [F]       [E7] 
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối 
                    [Am]
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi 
 

              [C] 
Mộng về một đêm xuân sang 
       [F]        [Am] 
Em thì thầm ngày đó yêu anh 
               [Dm7] 
Đường về một đêm trăng thanh 
        [G]         [C] 
Xây mộng vàng đầu bển sông xanh 
               [E] 
Mộng tràn ngập đêm trăng sao 
                 [F] 
Sao đầy trời từng chiểc lấp lánh 
               [Dm7] 
Rồi một chiều xuân thơ trinh 
               [E] 
Cho lòng mình về với dĩ vãng 
 

       [Am]    [F]        [Am] 
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng 
          [Dm6]    [E]      [Am] 
Đường thênh thang gió lộng một mình ta 
       [C]     [F]       [Am] 
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá 
                  [Am] 
Lá trên cành một chiểc cuối bay xa 
 

 [Am]          [F]       [Am] 
Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng 
       [Dm6]    [E]       [Am] 
Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang 
        [C]    [F]       [E] 
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá 
             [C]      [E] 
Lá trên cành từng chiểc cuốn bay xa 
       [Am]    [F]       [Am] 
Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói 
       [Dm6]   [E]      [Am] 
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi 
        [C]     [F]       [E7] 
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối 
                    [Am] 
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi 
 

              [C] 
Mộng về một đêm xuân sang 
       [F]        [Am] 
Em thì thầm ngày đó yêu anh 
               [Dm7] 
Đường về một đêm trăng thanh 
        [G]         [C] 
Xây mộng vàng đầu bển sông xanh 
               [E] 
Mộng tràn ngập đêm trăng sao 
                 [F] 
Sao đầy trời từng chiểc lấp lánh 
               [Dm7] 
Rồi một chiều xuân thơ trinh 
               [E] 
Cho lòng mình về với dĩ vãng 
 

       [Am]    [F]        [Am] 
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng 
          [Dm6]    [E]      [Am] 
Đường thênh thang gió lộng một mình ta 
       [C]     [F]       [Am] 
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá 
                  
Lá trên cành một chiểc cuối bay xa 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh)

				             [Am]          [F]       [Am] 
Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng 
       [Dm6]    [E]       [Am] 
Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang 
        [C]    [F]       [E] 
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá 
             [C]      [E] 
Lá trên cành từng chiểc cuốn bay xa 
       [Am]    [F]       [Am] 
Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói 
       [Dm6]   [E]      [Am] 
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi 
        [C]     [F]       [E7] 
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối 
                    [Am]
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi 
 

              [C] 
Mộng về một đêm xuân sang 
       [F]        [Am] 
Em thì thầm ngày đó yêu anh 
               [Dm7] 
Đường về một đêm trăng thanh 
        [G]         [C] 
Xây mộng vàng đầu bển sông xanh 
               [E] 
Mộng tràn ngập đêm trăng sao 
                 [F] 
Sao đầy trời từng chiểc lấp lánh 
               [Dm7] 
Rồi một chiều xuân thơ trinh 
               [E] 
Cho lòng mình về với dĩ vãng 
 

       [Am]    [F]        [Am] 
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng 
          [Dm6]    [E]      [Am] 
Đường thênh thang gió lộng một mình ta 
       [C]     [F]       [Am] 
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá 
                  [Am] 
Lá trên cành một chiểc cuối bay xa 
 

 [Am]          [F]       [Am] 
Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng 
       [Dm6]    [E]       [Am] 
Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang 
        [C]    [F]       [E] 
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá 
             [C]      [E] 
Lá trên cành từng chiểc cuốn bay xa 
       [Am]    [F]       [Am] 
Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói 
       [Dm6]   [E]      [Am] 
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi 
        [C]     [F]       [E7] 
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối 
                    [Am] 
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi 
 

              [C] 
Mộng về một đêm xuân sang 
       [F]        [Am] 
Em thì thầm ngày đó yêu anh 
               [Dm7] 
Đường về một đêm trăng thanh 
        [G]         [C] 
Xây mộng vàng đầu bển sông xanh 
               [E] 
Mộng tràn ngập đêm trăng sao 
                 [F] 
Sao đầy trời từng chiểc lấp lánh 
               [Dm7] 
Rồi một chiều xuân thơ trinh 
               [E] 
Cho lòng mình về với dĩ vãng 
 

       [Am]    [F]        [Am] 
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng 
          [Dm6]    [E]      [Am] 
Đường thênh thang gió lộng một mình ta 
       [C]     [F]       [Am] 
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá 
                  
Lá trên cành một chiểc cuối bay xa 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com