highlight chords
				                  [G]         [B]        [Em]   
Một chút n ắng đem cho mùa đô ng để mây kia th êm hồng 
     [D]        [G]   [E] 
Một hơi ấ m đem cho đời tô i 
         [G]    [Bm]      
Tình yêu chúng t a biết k hông dài lâu 
   [Em]           
Thì xin em nụ hôn cuối cùng 
        [C]        [B]   [F#m] 
Để lại cuộc tì nh chiếc lá màu x anh 
 [Am]     [D]        [G]         [C] 
Nhưng em ra đi để cho chiếc l á mãi không xanh m àu 
   [F]                  [B] 
Và c on tim tôi héo úa với chiếc lá tình y êu 


     [Am]               [G] 
Em giờ ra đi để tôi ngồi khóc cho riêng t ôi 
                [F#m] 
Như lá vàng héo khô nơi cuối đ ường 
            [E]    [Bm] 
Chiếc lá tình yêu em c òn nhớ đ ến? 
            [D] 
Và anh sẽ đi tìm mang v ề 
          [Bm]      [Em] 
Một chiếc lá xanh màu cho riêng ta 
          [Bm]     [G] 
Để cho em quay trở về mãi bên a nh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc lá tình yêu

				                  [G]         [B]        [Em]   
Một chút n ắng đem cho mùa đô ng để mây kia th êm hồng 
     [D]        [G]   [E] 
Một hơi ấ m đem cho đời tô i 
         [G]    [Bm]      
Tình yêu chúng t a biết k hông dài lâu 
   [Em]           
Thì xin em nụ hôn cuối cùng 
        [C]        [B]   [F#m] 
Để lại cuộc tì nh chiếc lá màu x anh 
 [Am]     [D]        [G]         [C] 
Nhưng em ra đi để cho chiếc l á mãi không xanh m àu 
   [F]                  [B] 
Và c on tim tôi héo úa với chiếc lá tình y êu 


     [Am]               [G] 
Em giờ ra đi để tôi ngồi khóc cho riêng t ôi 
                [F#m] 
Như lá vàng héo khô nơi cuối đ ường 
            [E]    [Bm] 
Chiếc lá tình yêu em c òn nhớ đ ến? 
            [D] 
Và anh sẽ đi tìm mang v ề 
          [Bm]      [Em] 
Một chiếc lá xanh màu cho riêng ta 
          [Bm]     [G] 
Để cho em quay trở về mãi bên a nh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com