1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiên Vượt Qua

Cát Minh , hòa âm: T.L.
Nguồn: catruong.com