1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều mưa lỗi hẹn

Cuộn trang

1. Nếu như chiều [E7] ấy trời đừng [Am] mưa Cho duyên đôi [A7] lứa thắm cao với [Dm] trầu Nào [Am] ngờ trời đổ mưa [Dm] giông Ông [G] tơ bà Nguyệt lắt [Em] đầu Tình đôi ta chẳng thành [E7] câu 2. Nếu như chiều ấy trời đừng [Am] mưa Ta không lỗi [A7] hẹn vẫn chưa rẽ [Dm] tình Duyên [Am] mình chỉ thế thôi [Dm] sao Bao [G] nhiêu nước mắt tuôn [Em] trào Mình xa nhau bởi cơn mưa [Am] chiều. ĐK : Trách [G] cho số phận không [F] mai Ông Tơ bà [D] Nguyệt chia hai duyên [Am] mình Nên [G] đành Im tiến lặng [Em] thinh Chôn vùi dĩ [E7] vãng, mối tình nặng [Am] mang Trời [C] cao sao khéo an [G] bài Se chi duyên [Em] thắm, giờ đành xa [Am] nhau 3. Nếu như chiều [E7] ấy trời đừng [Am] mưa Tim không tan [A7] nát khóc đưa tiễn [Dm] người Bóng [Am] hồng vùi dưới cơn [Dm] mưa Em [G] về bên kia cõi [Em] đời Thôi đành lỗi hẹn cùng [Am] anh

Video hướng dẫn