1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chim Vành Khuyên

Cuộn trang

ó con chim vành khuyên nhỏ . Dáng trong thật ngoan ngoãn quá . Gọi dạ bảo vâng , lể phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mào , chào bác. Chim gặp cô sơn ca , chào cô. Chim gặp anh chích choè , chào anh. Chim gặp chị sáo nâu , chào chị. Có con chim vành khuyên nhỏ . Sắc lông mượt như tơ óng ngọn gàng đẹp xinh cũng giống như chúng mình .

Video hướng dẫn