1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chính Chúa là mùa xuân (Playback)

Thế Thông
Nguồn: thanhcavietnam.net