highlight chords
				               [Em9]        [D]    [Em9/D] 
Giọt nắng vàng rơi, rơi bên chợ chiều 
   [C]      [D]       [Em9] 
Giọt nắng vội vã trôi theo dòng đời 
 

                  
Dáng mẹ tôi xanh xao bên chợ chiều 
                  
Bóng chị tôi gầy hao trong chợ đời 
 

 [C]      [D]       
Mẹ ngồi đó chợ tan vắng người 
  [B7]         [Em9]
Ngồi bán nốt dăm mớ rau non 
 [C]     [D]      
Mẹ còn đó chợ đã hết người 
  [Bm]     [Em9] 
Còn dăm bó rau khô 
 

     
tương tự 
                   
Giọt nắng buồn rơi, rơi bên cuộc đời 
                      
Giọt nắng vội vã, phai nhanh như đời người 
                
Dáng mẹ tôi xa xa bên chợ chiều 
                   
Bóng chị tôi phôi phai trong chợ đời 
 

               
Chị ngồi đó chợ ko bóng người 
                
Ngồi bán nốt dăm trái cau xanh 
                
Trầu đã héo, chợ khuya cũng tàn 
             
Chị ngồi buồn ngóng trông 
 

                   
Giọt nắng vàng rơi rơi bên chợ chiều 
                  
Giọt nắng vội vã trôi theo dòng đời 
                  
Dáng mẹ tôi xanh xao bên chợ chiều 
                  
Bóng chị tôi gầy hao trong chợ đời 
 

               
Mẹ ngồi đó bạc sương tóc mây 
               
Ngồi toan tính bao nỗi âu lo 
               
Thời gian trôi mẹ nay đã già 
           
Ngồi mong nhớ con xa 
 

                   
Giọt nắng buồn rơi, rơi bên cuộc đời 
                      
Giọt nắng vội vã, phai nhanh như đời người 
                
Dáng mẹ tôi xa xa bên chợ chiều 
                   
Bóng chị tôi phôi phai trong chợ đời 
 

                
Chị ngồi đó tình duyên lỡ làng 
               
Buồng cau non đem bán cho ai 
              
Giờ lẻ loi trầu héo đơn côi 
             
Chị ngồi buồn ngóng trông 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chợ đời

				               [Em9]        [D]    [Em9/D] 
Giọt nắng vàng rơi, rơi bên chợ chiều 
   [C]      [D]       [Em9] 
Giọt nắng vội vã trôi theo dòng đời 
 

                  
Dáng mẹ tôi xanh xao bên chợ chiều 
                  
Bóng chị tôi gầy hao trong chợ đời 
 

 [C]      [D]       
Mẹ ngồi đó chợ tan vắng người 
  [B7]         [Em9]
Ngồi bán nốt dăm mớ rau non 
 [C]     [D]      
Mẹ còn đó chợ đã hết người 
  [Bm]     [Em9] 
Còn dăm bó rau khô 
 

     
tương tự 
                   
Giọt nắng buồn rơi, rơi bên cuộc đời 
                      
Giọt nắng vội vã, phai nhanh như đời người 
                
Dáng mẹ tôi xa xa bên chợ chiều 
                   
Bóng chị tôi phôi phai trong chợ đời 
 

               
Chị ngồi đó chợ ko bóng người 
                
Ngồi bán nốt dăm trái cau xanh 
                
Trầu đã héo, chợ khuya cũng tàn 
             
Chị ngồi buồn ngóng trông 
 

                   
Giọt nắng vàng rơi rơi bên chợ chiều 
                  
Giọt nắng vội vã trôi theo dòng đời 
                  
Dáng mẹ tôi xanh xao bên chợ chiều 
                  
Bóng chị tôi gầy hao trong chợ đời 
 

               
Mẹ ngồi đó bạc sương tóc mây 
               
Ngồi toan tính bao nỗi âu lo 
               
Thời gian trôi mẹ nay đã già 
           
Ngồi mong nhớ con xa 
 

                   
Giọt nắng buồn rơi, rơi bên cuộc đời 
                      
Giọt nắng vội vã, phai nhanh như đời người 
                
Dáng mẹ tôi xa xa bên chợ chiều 
                   
Bóng chị tôi phôi phai trong chợ đời 
 

                
Chị ngồi đó tình duyên lỡ làng 
               
Buồng cau non đem bán cho ai 
              
Giờ lẻ loi trầu héo đơn côi 
             
Chị ngồi buồn ngóng trông 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com