1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chợ đời

Cuộn trang

[Em9] [D] [Em9/D] Giọt nắng vàng rơi, rơi bên chợ chiều [C] [D] [Em9] Giọt nắng vội vã trôi theo dòng đời Dáng mẹ tôi xanh xao bên chợ chiều Bóng chị tôi gầy hao trong chợ đời [C] [D] Mẹ ngồi đó chợ tan vắng người [B7] [Em9] Ngồi bán nốt dăm mớ rau non [C] [D] Mẹ còn đó chợ đã hết người [Bm] [Em9] Còn dăm bó rau khô tương tự Giọt nắng buồn rơi, rơi bên cuộc đời Giọt nắng vội vã, phai nhanh như đời người Dáng mẹ tôi xa xa bên chợ chiều Bóng chị tôi phôi phai trong chợ đời Chị ngồi đó chợ ko bóng người Ngồi bán nốt dăm trái cau xanh Trầu đã héo, chợ khuya cũng tàn Chị ngồi buồn ngóng trông Giọt nắng vàng rơi rơi bên chợ chiều Giọt nắng vội vã trôi theo dòng đời Dáng mẹ tôi xanh xao bên chợ chiều Bóng chị tôi gầy hao trong chợ đời Mẹ ngồi đó bạc sương tóc mây Ngồi toan tính bao nỗi âu lo Thời gian trôi mẹ nay đã già Ngồi mong nhớ con xa Giọt nắng buồn rơi, rơi bên cuộc đời Giọt nắng vội vã, phai nhanh như đời người Dáng mẹ tôi xa xa bên chợ chiều Bóng chị tôi phôi phai trong chợ đời Chị ngồi đó tình duyên lỡ làng Buồng cau non đem bán cho ai Giờ lẻ loi trầu héo đơn côi Chị ngồi buồn ngóng trông

Video hướng dẫn