1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chờ một ngày

Cuộn trang

1. Chờ một [C] ngày, nắng [Am] đẹp, chiếu ngàn [Dm] hoa Như con [G] tim mong [G7] chờ, bóng người [C] xa [G7] Chờ một [C] ngày, ngấn [Am] lệ, hết sầu [Dm] đau Đôi môi [G] yêu, thơm [G7] nồng, đón tình [C] nhân. ĐK: Mãi luyến [F] tiếc cuộc đời Mang cho [Em] ta ngọt [A7] bùi Như cho [Dm] ta ngậm [G7] ngùi, khi cách [C] xa. Thương qua [F] mau tình [Dm] xa Nhớ anh [Em] bao ngày [A7] qua Sẽ muôn [Dm] đời thắm [G7] trong lòng [C] ta. 2. Chờ một [C] ngày, gió [Am] hiền, thổi đầu [Dm] non Trên tay [G] anh, em [G7] tròn, giấc ngủ [C] ngon [G7] Chiều ngày [C] mùa, lúa [Am] ngọt, ngát tình [Dm] anh Thôi chia [G] ly, anh [G7] về, nối ngày [C] xanh.

Video hướng dẫn