highlight chords
				               [Am]          
Đưa e m về bên giấc mơ xanh 
    [Dm]         [E7]  
Khờ dại thế cỏ vẫn xanh mỏi mòn 
    [Am]           [F]   
Có nỗi buồn lang thang như ngọ n gió 
     [E7]         [Am]  
Cuối con đường mưa trắng khôn g em 
 [C]              
M ưa xuân quen làn tóc em bay 
    [F]          [E7]   
Đừng ướp mật cho những lời gi an dối 
    [Dm]           [E7]  
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội 
              [Am]  
Thánh ca lòng thương nhớ rêu phong 
       [A]       [F#m]  
Không còn màu xanh chỉ có mì nh anh 
     [C#m]         [D]  
Vi vút bó ng độ dài loang loáng ướt 
       [D]         [Bm]  
Câu thơ không tên ,câu thơ bất diệt 
    [E7]        [A]  
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa 
           [F#m]  
Em không về phố vẫn nh ư xưa 
    C#M            
Bàng đỏ lá nhưng mùa xuân vẫn thế 
     [D]         [Bm]  
Viễn xứ x a xôi em như là có thể 
    [E7]      [A]  
Có thể v ề có thể sẽ ra đi 
     [A]       [F#m]  
Đừng đặt tên nỗi nhớ là m chi 
     [C#m]         
Hãy để gi ó ru em vào cõi ngủ 
     [D]         [E7]  
Giấc mơ xa nh ,giấc mơ xanh đế n thế 
     [E7]          [A] 
Có khi nà o em chợt nhớ tên anh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chợt nhớ tên anh

				               [Am]          
Đưa e m về bên giấc mơ xanh 
    [Dm]         [E7]  
Khờ dại thế cỏ vẫn xanh mỏi mòn 
    [Am]           [F]   
Có nỗi buồn lang thang như ngọ n gió 
     [E7]         [Am]  
Cuối con đường mưa trắng khôn g em 
 [C]              
M ưa xuân quen làn tóc em bay 
    [F]          [E7]   
Đừng ướp mật cho những lời gi an dối 
    [Dm]           [E7]  
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội 
              [Am]  
Thánh ca lòng thương nhớ rêu phong 
       [A]       [F#m]  
Không còn màu xanh chỉ có mì nh anh 
     [C#m]         [D]  
Vi vút bó ng độ dài loang loáng ướt 
       [D]         [Bm]  
Câu thơ không tên ,câu thơ bất diệt 
    [E7]        [A]  
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa 
           [F#m]  
Em không về phố vẫn nh ư xưa 
    C#M            
Bàng đỏ lá nhưng mùa xuân vẫn thế 
     [D]         [Bm]  
Viễn xứ x a xôi em như là có thể 
    [E7]      [A]  
Có thể v ề có thể sẽ ra đi 
     [A]       [F#m]  
Đừng đặt tên nỗi nhớ là m chi 
     [C#m]         
Hãy để gi ó ru em vào cõi ngủ 
     [D]         [E7]  
Giấc mơ xa nh ,giấc mơ xanh đế n thế 
     [E7]          [A] 
Có khi nà o em chợt nhớ tên anh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com