highlight chords
Intro:(Bm[D]G[A]D) x2  
Chú cuội[Bm] chơi trăng, tình răng tình răng chú cuội ,
Chú cuội chú cuội chơi trăng. Ngàn năm[D] ngàn năm vẫn thế
Chơi trăng[A] chơi trăng dông dài[E], chơi trăng dông dài[Bm],
Cuội hỡi cuội hỡi cuội ơi, cuội hỡi hỡi cuội ơi.
(dạo intro lần nữa)
Ơi[Bm] à ới à[D], [Bm]ơi à ới à[D].
Vui cảnh đồng quê[D] ban khi, vui cảnh đồng quê.
Bỗng đâu cuội muốn[A] lên tiên, lên tiên thoát trần[Bm].
Ai ngờ[D],lên trăng[F#m] cuội ngồi[Bm] cuội ngồi gốc đa[G] ,
Một mình ngậm ngùi xót[E] xa.
Đói lòng[D] chẳng có gì ăn, chúng bạn[Bm] chẳng có mà chơi[D]
Cuội ơi[A] rau cháo thương nhau còn hơn lên tới cung trăng mà ngồi[Bm] 1 mình..
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú Cuội Chơi Trăng

N/A
Intro:(Bm[D]G[A]D) x2  
Chú cuội[Bm] chơi trăng, tình răng tình răng chú cuội ,
Chú cuội chú cuội chơi trăng. Ngàn năm[D] ngàn năm vẫn thế
Chơi trăng[A] chơi trăng dông dài[E], chơi trăng dông dài[Bm],
Cuội hỡi cuội hỡi cuội ơi, cuội hỡi hỡi cuội ơi.
(dạo intro lần nữa)
Ơi[Bm] à ới à[D], [Bm]ơi à ới à[D].
Vui cảnh đồng quê[D] ban khi, vui cảnh đồng quê.
Bỗng đâu cuội muốn[A] lên tiên, lên tiên thoát trần[Bm].
Ai ngờ[D],lên trăng[F#m] cuội ngồi[Bm] cuội ngồi gốc đa[G] ,
Một mình ngậm ngùi xót[E] xa.
Đói lòng[D] chẳng có gì ăn, chúng bạn[Bm] chẳng có mà chơi[D]
Cuội ơi[A] rau cháo thương nhau còn hơn lên tới cung trăng mà ngồi[Bm] 1 mình..

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com