1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú Cuội Chơi Trăng

Cuộn trang

Intro:(Bm[D]G[A]D) x2   Chú cuội[Bm] chơi trăng, tình răng tình răng chú cuội , Chú cuội chú cuội chơi trăng. Ngàn năm[D] ngàn năm vẫn thế Chơi trăng[A] chơi trăng dông dài[E], chơi trăng dông dài[Bm], Cuội hỡi cuội hỡi cuội ơi, cuội hỡi hỡi cuội ơi. (dạo intro lần nữa) Ơi[Bm] à ới à[D], [Bm]ơi à ới à[D]. Vui cảnh đồng quê[D] ban khi, vui cảnh đồng quê. Bỗng đâu cuội muốn[A] lên tiên, lên tiên thoát trần[Bm]. Ai ngờ[D],lên trăng[F#m] cuội ngồi[Bm] cuội ngồi gốc đa[G] , Một mình ngậm ngùi xót[E] xa. Đói lòng[D] chẳng có gì ăn, chúng bạn[Bm] chẳng có mà chơi[D] Cuội ơi[A] rau cháo thương nhau còn hơn lên tới cung trăng mà ngồi[Bm] 1 mình..

Video hướng dẫn