highlight chords
				                [Am]    [Dm7] 
Chú voi con ở Bản Đôn 
    [G]        [C]  
Chưa có ngà nên còn trẻ con 
    [F]       [Dm7]  
Từ rừng già chú đến với người 
    [E]       [E7]  
Vẫn ham ăn với lại ham chơi 
 

    [Am]     [Dm] 
Voi con ơi, voi con ơi 
    [G]        [C]  
Mau lớn nhanh có đôi ngà to 
   [Dm]          
Có sức đi khắp miền rừng xa 
   [E7]        [E]  
Kéo gỗ cho buôn làng của ta 
    [Am]     [Dm] 
Voi con ơi, voi con ơi 
    [G]        [C]  
Mau lớn nhanh có đôi ngà to 
   [Dm]          
Có sức đi khắp miền rừng xa 
   [E7]      [E]    [Am] 
Kéo gỗ cho.... buôn làng của ta 
 

             
Chú voi con thật là khôn 
                 
Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn 
              
Đầu gật gù lúc lắc cái vòi 
                  
Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui 
            
Voi con ơi, voi con ơi 
               
Mau lớn nhanh có thân mình to 
                  
Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi 
                 
Mau xuống xây buôn làng đẹp tươi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú voi con ở Bản Đôn - Tùng Lâm

				                [Am]    [Dm7] 
Chú voi con ở Bản Đôn 
    [G]        [C]  
Chưa có ngà nên còn trẻ con 
    [F]       [Dm7]  
Từ rừng già chú đến với người 
    [E]       [E7]  
Vẫn ham ăn với lại ham chơi 
 

    [Am]     [Dm] 
Voi con ơi, voi con ơi 
    [G]        [C]  
Mau lớn nhanh có đôi ngà to 
   [Dm]          
Có sức đi khắp miền rừng xa 
   [E7]        [E]  
Kéo gỗ cho buôn làng của ta 
    [Am]     [Dm] 
Voi con ơi, voi con ơi 
    [G]        [C]  
Mau lớn nhanh có đôi ngà to 
   [Dm]          
Có sức đi khắp miền rừng xa 
   [E7]      [E]    [Am] 
Kéo gỗ cho.... buôn làng của ta 
 

             
Chú voi con thật là khôn 
                 
Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn 
              
Đầu gật gù lúc lắc cái vòi 
                  
Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui 
            
Voi con ơi, voi con ơi 
               
Mau lớn nhanh có thân mình to 
                  
Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi 
                 
Mau xuống xây buôn làng đẹp tươi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com