1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa chạnh lòng thương (Mc 6, 30-34)

Lm. Quý Báu
Nguồn: thanhcavietnam.net