1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa Kitô Là Vua Vũ Trụ

Nguyễn Duy
Nguồn: catruong.com