1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Chúa là đấng từ bi

Lm. Mỹ Sơn

Nguồn: thanhcavietnam.net