1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa là đấng từ bi

Lm. Mỹ Sơn
Nguồn: thanhcavietnam.net