1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa Oai Phong ( Thánh vịnh 92 )

Trần Minh Hứa
Nguồn: catruong.com