1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuỗi Ngọc ngân vang

Sr. Chu Linh , OP

Nguồn: thanhcavietnam.net