1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện Tình Người Thiếu Nữ Tên Thi

Cuộn trang

Capo cung 2 gam Bm 1. [Am] [C] [Am] Th uở ấy xa xưa có m ột nàng một nàng thiếu n ữ [G] [E7] [Am] Một đ óa hoa hồn g tình phơi phới tuổi mới trăng tròn [Dm] [C] [F] [Am] Cuộc đời hồng n han cay v à đắng thôi th ì lắm trái nga ng [Dm] [Am] Bao nhiêu trai l àng yêu n àng [Dm] [Am] Đi theo xin nàng tim v àng [E7] [Am] Nàng v ẫn không m àng 2. [Am] [C] [Am] Nàng đã trót yêu yêu một c hàng một chàng ngh ệ sĩ [G] [E7] [Am] Tình hỡi ơi tì nh chàng đã có đã có gia đình [Dm] [C] [F] [Am] Người đời cười chê cho tìn h đó như l à gió với trăng [Dm] [Am] E sao duyên mìn h khôn g thành [Dm] [Am] Như bao cô nà ng thất tìn h [E7] [Am] Nàng kh óc một mìn h ĐK : [Am] [Dm] T hi ơi Thi ơi Thi,Thi b iết biết không Thi ? [G] [C] Khi con tim yêu đương l à sống với đau thương [F] [Dm7] [E7] K hi con tim yêu đương là c hết với u sầu [Am] Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn 3. [Am] [C] [Am] N àng quyết ra đi xa là ng mình người tình y êu dấu [G] [E7] [Am] Đời n gỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu [Dm] [C] [F] [Am] Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao [Dm] [Am] Đi sâu vô rừng q uên tình [Dm] [Am] Hay đi vô rừng trốn mìn h [E7] [Am] Tình vẫ n u s ầu 4. [Am] [C] [Am] Từ đó không ai ai c òn gặp gặp nàng đâu nữ ạ [G] [E7] [Am] Chỉ c ó con ch im rừng nhiều khi thấy nàng khóc m ột mình [Dm] [C] [F] [Am] Rồi một mùa đông chim nhì n thấy thấy nàn g dưới gốc cây [Dm] [Am] Tương tư nhâ n tình khôn lư ờng [Dm] [Am] Đau thương u tì nh vô cù ng [E7] [Am] Nàng chết trong rừ ng Kết : [Am] [Dm] T hi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ? [G] [C] K hi con tim yêu đương l à sống với đau thương [F] [Dm7] [E7] K hi con tim yêu đương là chết với u sầu [Am] Thì Thi đã biết cớ sao T hi buồn

Video hướng dẫn