highlight chords
				                      
Capo cung 2 gam Bm 
 

  
1. 
  [Am]        [C]            [Am] 
Th uở ấy xa xưa có m ột nàng một nàng thiếu n ữ 
   [G]     [E7]               [Am]  
Một đ óa hoa hồn g tình phơi phới tuổi mới trăng tròn 
        [Dm]    [C]       [F]       [Am] 
Cuộc đời hồng n han cay v à đắng thôi th ì lắm trái nga ng 
         [Dm]    [Am] 
Bao nhiêu trai l àng yêu n àng 
       [Dm]    [Am] 
Đi theo xin nàng tim v àng 
    [E7]    [Am] 
Nàng v ẫn không m àng 
 

  
2. 
 [Am]            [C]         [Am]  
Nàng đã trót yêu yêu một c hàng một chàng ngh ệ sĩ 
   [G]    [E7]           [Am]  
Tình hỡi ơi tì nh chàng đã có đã có gia đình 
        [Dm]     [C]     [F]     [Am]  
Người đời cười chê cho tìn h đó như l à gió với trăng 
        [Dm]  [Am]   
E sao duyên mìn h khôn g thành 
       [Dm]     [Am] 
Như bao cô nà ng thất tìn h 
    [E7]    [Am] 
Nàng kh óc một mìn h 
 

   
ĐK : 
 [Am]          [Dm]          
T hi ơi Thi ơi Thi,Thi b iết biết không Thi ? 
 [G]           [C]           
Khi con tim yêu đương l à sống với đau thương 
 [F]            [Dm7]   [E7]  
K hi con tim yêu đương là c hết với u sầu 
              [Am]  
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn 
 

  
3. 
 [Am]          [C]          [Am]   
N àng quyết ra đi xa là ng mình người tình y êu dấu 
   [G]    [E7]              [Am]  
Đời n gỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu 
      [Dm]     [C]    [F]      [Am] 
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao 
         [Dm]   [Am] 
Đi sâu vô rừng q uên tình 
        [Dm]   [Am] 
Hay đi vô rừng trốn mìn h 
    [E7]  [Am] 
Tình vẫ n u s ầu 
 

  
4. 
  [Am]        [C]           [Am] 
Từ đó không ai ai c òn gặp gặp nàng đâu nữ ạ 
   [G]    [E7]                [Am]   
Chỉ c ó con ch im rừng nhiều khi thấy nàng khóc m ột mình 
       [Dm]      [C]       [F]     [Am]  
Rồi một mùa đông chim nhì n thấy thấy nàn g dưới gốc cây 
       [Dm]      [Am] 
Tương tư nhâ n tình khôn lư ờng 
        [Dm]   [Am] 
Đau thương u tì nh vô cù ng 
   [E7]      [Am] 
Nàng chết trong rừ ng 
 

    
Kết : 
 [Am]          [Dm]          
T hi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ? 
 [G]           [C]           
K hi con tim yêu đương l à sống với đau thương 
 [F]           [Dm7]     [E7] 
K hi con tim yêu đương là chết với u sầu 
             [Am]   
Thì Thi đã biết cớ sao T hi buồn 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện Tình Người Thiếu Nữ Tên Thi

				                      
Capo cung 2 gam Bm 
 

  
1. 
  [Am]        [C]            [Am] 
Th uở ấy xa xưa có m ột nàng một nàng thiếu n ữ 
   [G]     [E7]               [Am]  
Một đ óa hoa hồn g tình phơi phới tuổi mới trăng tròn 
        [Dm]    [C]       [F]       [Am] 
Cuộc đời hồng n han cay v à đắng thôi th ì lắm trái nga ng 
         [Dm]    [Am] 
Bao nhiêu trai l àng yêu n àng 
       [Dm]    [Am] 
Đi theo xin nàng tim v àng 
    [E7]    [Am] 
Nàng v ẫn không m àng 
 

  
2. 
 [Am]            [C]         [Am]  
Nàng đã trót yêu yêu một c hàng một chàng ngh ệ sĩ 
   [G]    [E7]           [Am]  
Tình hỡi ơi tì nh chàng đã có đã có gia đình 
        [Dm]     [C]     [F]     [Am]  
Người đời cười chê cho tìn h đó như l à gió với trăng 
        [Dm]  [Am]   
E sao duyên mìn h khôn g thành 
       [Dm]     [Am] 
Như bao cô nà ng thất tìn h 
    [E7]    [Am] 
Nàng kh óc một mìn h 
 

   
ĐK : 
 [Am]          [Dm]          
T hi ơi Thi ơi Thi,Thi b iết biết không Thi ? 
 [G]           [C]           
Khi con tim yêu đương l à sống với đau thương 
 [F]            [Dm7]   [E7]  
K hi con tim yêu đương là c hết với u sầu 
              [Am]  
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn 
 

  
3. 
 [Am]          [C]          [Am]   
N àng quyết ra đi xa là ng mình người tình y êu dấu 
   [G]    [E7]              [Am]  
Đời n gỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu 
      [Dm]     [C]    [F]      [Am] 
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao 
         [Dm]   [Am] 
Đi sâu vô rừng q uên tình 
        [Dm]   [Am] 
Hay đi vô rừng trốn mìn h 
    [E7]  [Am] 
Tình vẫ n u s ầu 
 

  
4. 
  [Am]        [C]           [Am] 
Từ đó không ai ai c òn gặp gặp nàng đâu nữ ạ 
   [G]    [E7]                [Am]   
Chỉ c ó con ch im rừng nhiều khi thấy nàng khóc m ột mình 
       [Dm]      [C]       [F]     [Am]  
Rồi một mùa đông chim nhì n thấy thấy nàn g dưới gốc cây 
       [Dm]      [Am] 
Tương tư nhâ n tình khôn lư ờng 
        [Dm]   [Am] 
Đau thương u tì nh vô cù ng 
   [E7]      [Am] 
Nàng chết trong rừ ng 
 

    
Kết : 
 [Am]          [Dm]          
T hi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ? 
 [G]           [C]           
K hi con tim yêu đương l à sống với đau thương 
 [F]           [Dm7]     [E7] 
K hi con tim yêu đương là chết với u sầu 
             [Am]   
Thì Thi đã biết cớ sao T hi buồn 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com