highlight chords
				             

      [Dm7]    [Gm]        [A7] 
Hẹn hò mãi sao anh không về với em  
     [Dm7]       [Bb7] 
Ở nơi ấy anh đang nghĩ gì  
     [Gm7]       [A7]     [Dm7]   [A7] 
Có nhớ em hay anh đã quên , làm em bối rối  
 

                 
Hẹn hò mãi sao anh vẫn còn bên ấy 
               
Để em cứ ngóng trông cõi này 
                          
Chuyện là thế sao em lại khóc bởi yêu anh mà thôi.. 
 

 

  [C]       [F] 
Kìa áng mây trời  
   [Gm]  [A7]      [Dm] [A7] 
Bay bay bay về xa mãi  
  [C]      [F]   [Em7] [Dm]   [Gm7]        [E7]       [A7] 
Kìa dòng sông cứ trôi về nơi xa vời vợi, trôi mãi để rồi xa mãi  
 

 

  [Dm]           [Gm]        [Bb]  [C]  [F] 
Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa  
  [Dm]            [Gm]           [Bb]  [C]   [F] 
Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi  
  [Dm]           [Gm]       [Bb]  [C]  [F] 
Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa  
  [Dm]           [Gm]            [Bb] [C]   [F] 
Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện tình (Rê thứ 7)

				             

      [Dm7]    [Gm]        [A7] 
Hẹn hò mãi sao anh không về với em  
     [Dm7]       [Bb7] 
Ở nơi ấy anh đang nghĩ gì  
     [Gm7]       [A7]     [Dm7]   [A7] 
Có nhớ em hay anh đã quên , làm em bối rối  
 

                 
Hẹn hò mãi sao anh vẫn còn bên ấy 
               
Để em cứ ngóng trông cõi này 
                          
Chuyện là thế sao em lại khóc bởi yêu anh mà thôi.. 
 

 

  [C]       [F] 
Kìa áng mây trời  
   [Gm]  [A7]      [Dm] [A7] 
Bay bay bay về xa mãi  
  [C]      [F]   [Em7] [Dm]   [Gm7]        [E7]       [A7] 
Kìa dòng sông cứ trôi về nơi xa vời vợi, trôi mãi để rồi xa mãi  
 

 

  [Dm]           [Gm]        [Bb]  [C]  [F] 
Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa  
  [Dm]            [Gm]           [Bb]  [C]   [F] 
Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi  
  [Dm]           [Gm]       [Bb]  [C]  [F] 
Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa  
  [Dm]           [Gm]            [Bb] [C]   [F] 
Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com