highlight chords
				                
Capo #3 
 

     [G]           [Am]  
From the day we arrive on the pl anet 
   [D]           [G] 
And bl inking, step into the s un 
     [Em]            [Am]     
There"s m ore to be seen than can e ver be seen 
     [F]          [D]  
More to d o than can ever be d one 
 

[G]          [Am] 
Some say eat or be e aten 
    [D]       [G]  
Some say live and let l ive 
  [Em]           [Am]        
But all are agreed as they join the stampede 
     [F]             [D]  
You should never take more than you g ive 
 

         [G]  
In the circle of l ife 
          [F]   
It"s the wheel of f ortune 
         [C]  
It"s the leap of f aith 
         [D]  
It"s the band of hope 
         [G]     [E] 
Till we find our place 
       [Am]   
On the path un winding 
[D]     [G]  [C]      [D]    
In the circ le, the circle of life ! 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Circle of life - The Lion King OST

				                
Capo #3 
 

     [G]           [Am]  
From the day we arrive on the pl anet 
   [D]           [G] 
And bl inking, step into the s un 
     [Em]            [Am]     
There"s m ore to be seen than can e ver be seen 
     [F]          [D]  
More to d o than can ever be d one 
 

[G]          [Am] 
Some say eat or be e aten 
    [D]       [G]  
Some say live and let l ive 
  [Em]           [Am]        
But all are agreed as they join the stampede 
     [F]             [D]  
You should never take more than you g ive 
 

         [G]  
In the circle of l ife 
          [F]   
It"s the wheel of f ortune 
         [C]  
It"s the leap of f aith 
         [D]  
It"s the band of hope 
         [G]     [E] 
Till we find our place 
       [Am]   
On the path un winding 
[D]     [G]  [C]      [D]    
In the circ le, the circle of life ! 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com