1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có bao giờ

Hùng Lân
Nguồn: thanhcavietnam.net