1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có Chúa Ta Được Bình An

Nguyễn Duy
Nguồn: catruong.com