highlight chords
				            [Em]              
Xuân đã đem mong nhớ trở về 
[B7]    [Em]   [B7]    [E]   
Lòng cô lái ở bến sông kia 
[B7]   [Em]         [B7]   
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước 
[Em]       [Am]     [Em]  
Trên bến cùng ai đã nặng thề 
 

   [B7]               
Nhưng rồi người khách tình xuân ấy 
       [Em] [Am]    [B7]   
Đi biệt không về với bến sông 
    [Em]         [B7]  
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi 
  [Em]     [B7]    [Em]   
Mấy lần cô lái mòn mỏi trông 
 

[B7]    [Am]    [B7]   [Em]   
Xuân này đến nữa đã ba xuân 
  [B7]    [Em]          
Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần 
             [B7]  
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi 
      [Em]         
Cô đành lỗi ước với tình quân 
 

[B7]             [Em]   
Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông 
              
Cô lái đò kia đi lấy chồng 
[Am]      [B7]     [Em]  
Vắng bóng cô em từ dạo ấy 
      [B7]        [Em]  
Để buồn cho những khách sang sông 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô lái đò - Duy Khánh

				            [Em]              
Xuân đã đem mong nhớ trở về 
[B7]    [Em]   [B7]    [E]   
Lòng cô lái ở bến sông kia 
[B7]   [Em]         [B7]   
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước 
[Em]       [Am]     [Em]  
Trên bến cùng ai đã nặng thề 
 

   [B7]               
Nhưng rồi người khách tình xuân ấy 
       [Em] [Am]    [B7]   
Đi biệt không về với bến sông 
    [Em]         [B7]  
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi 
  [Em]     [B7]    [Em]   
Mấy lần cô lái mòn mỏi trông 
 

[B7]    [Am]    [B7]   [Em]   
Xuân này đến nữa đã ba xuân 
  [B7]    [Em]          
Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần 
             [B7]  
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi 
      [Em]         
Cô đành lỗi ước với tình quân 
 

[B7]             [Em]   
Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông 
              
Cô lái đò kia đi lấy chồng 
[Am]      [B7]     [Em]  
Vắng bóng cô em từ dạo ấy 
      [B7]        [Em]  
Để buồn cho những khách sang sông 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com