highlight chords
				            [G] [C] [F] [G] 
  
                    
Anh đã nghĩ quên em sẽ thật nhanh thôi 
[Dm] [C] [F] [G] 
  
                    
Anh đã nghĩ sẽ có người thay anh yêu em 
[Dm] [C] [F] [G] 
  
                     
Đêm đêm anh cứ cố quên em lại càng nhớ em 
[Dm] [C] [F] [G] 
  
                         
Vì sao anh cứ mãi cố quên đi điều không thể quên. 
 

 [C] [G] [C] 
  
                
Chợt thấy có chút cô đơn lẻ loi 
 [C] [G] [F] 
  
                 
Chợt thấy nước mắt ai đã rơi rồi 
 [C] [G] [Am] [C] 
  
                      
Chỉ ước em sẽ ở bên cạnh anh phút giây này 
[F] [G] [Am] 
 
              
Và anh sẽ nói: anh yêu em. 
ĐK: 

       
F G G [Dm] C 
                    
Giá như thời gian quay trở lại ngày xưa 
[F] [G] [Am] 
 
             
Sẽ không để em xa rời anh 
[F] [G] [C] 
 
                      
Giá như điều ước không còn gọi là điều ước 
[F] [G] [Am] 
 
                 
Chắc bây giờ đây ta đã hạnh phúc. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có lẽ ta đã hạnh phúc

				            [G] [C] [F] [G] 
  
                    
Anh đã nghĩ quên em sẽ thật nhanh thôi 
[Dm] [C] [F] [G] 
  
                    
Anh đã nghĩ sẽ có người thay anh yêu em 
[Dm] [C] [F] [G] 
  
                     
Đêm đêm anh cứ cố quên em lại càng nhớ em 
[Dm] [C] [F] [G] 
  
                         
Vì sao anh cứ mãi cố quên đi điều không thể quên. 
 

 [C] [G] [C] 
  
                
Chợt thấy có chút cô đơn lẻ loi 
 [C] [G] [F] 
  
                 
Chợt thấy nước mắt ai đã rơi rồi 
 [C] [G] [Am] [C] 
  
                      
Chỉ ước em sẽ ở bên cạnh anh phút giây này 
[F] [G] [Am] 
 
              
Và anh sẽ nói: anh yêu em. 
ĐK: 

       
F G G [Dm] C 
                    
Giá như thời gian quay trở lại ngày xưa 
[F] [G] [Am] 
 
             
Sẽ không để em xa rời anh 
[F] [G] [C] 
 
                      
Giá như điều ước không còn gọi là điều ước 
[F] [G] [Am] 
 
                 
Chắc bây giờ đây ta đã hạnh phúc. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com