1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có một điều

Lm. Ân Đức
Nguồn: thanhcavietnam.net