highlight chords
				               [F]           
Cứ m ong nhớ thao thức ... 
          [C]      
Giờ còn lại những ký ức ký ức 
   [C]         
Có nh au - mất nhau mãi 
           [C]     
Chỉ về những phút giâ y hững hờ 
    [F]        
Những n ăm tháng yêu dấu 
          [C]         
Giờ còn lại những n uối tiếc nuối tiếc 
     [F]         
Những đê m trắng hoang vắng 
        [C]   
Mình em bật kh óc ... 
 

     
Chorus : 
   [F]         
Anh g iờ đang nơi đâu ? 
   [Em]       
Em ch ờ anh bao lâu ? 
       [F]     [C]      
Sao không nó i với em l ời yêu dấu ? 
   [F]         
Anh giờ đang nơi đâu ? 
   [Em]       
Nhớ a nh không nguôi 
   [F]        [C]     
Em m ãi nơi đây , chờ anh tới . 
 

      
Verse 2 : 
    [F]          
Vẫn th ao thức , thao thức 
           [C]        
Tìm trong đêm bóng a nh mãi xa khuất 
     [F]                 [C]     
Cuốn trôi hết yêu dấu , chỉ vì những phút gi ây hững hờ 
     [F]                [C]          
Những nă m tháng say đắm giờ chỉ là những nuối tiếc nuối tiếc 
    [F]               [C]   
Phút g iây ấy trôi mãi , mình em bật k hóc . 
 

     
Chorus : 
    [F]        
Anh gi ờ đang nơi đâu ? 
   [Em]       
Em ch ờ anh bao lâu ? 
      [F]       [C]    
Sao không n ói với em lời y êu dấu ? 
    [F]        
Anh gi ờ đang nơi đâu ? 
   [Em]       
Nhớ a nh không nguôi 
   [F]         [C]    
Em m ãi nơi đây , chờ an h tới . 
 

 [F]          [Em]   
C ho em xin yêu dấu qua y về , 
     [F]          [C]   
Ngày thán g ấm áp mối tình ta t rao . 
 [F]           [Em]    
A nh ơi cho em yêu dấu ng ày nào , 
   [F]           [E]    
Để p hút giây nói cuời còn mãi ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có những nuối tiếc

				               [F]           
Cứ m ong nhớ thao thức ... 
          [C]      
Giờ còn lại những ký ức ký ức 
   [C]         
Có nh au - mất nhau mãi 
           [C]     
Chỉ về những phút giâ y hững hờ 
    [F]        
Những n ăm tháng yêu dấu 
          [C]         
Giờ còn lại những n uối tiếc nuối tiếc 
     [F]         
Những đê m trắng hoang vắng 
        [C]   
Mình em bật kh óc ... 
 

     
Chorus : 
   [F]         
Anh g iờ đang nơi đâu ? 
   [Em]       
Em ch ờ anh bao lâu ? 
       [F]     [C]      
Sao không nó i với em l ời yêu dấu ? 
   [F]         
Anh giờ đang nơi đâu ? 
   [Em]       
Nhớ a nh không nguôi 
   [F]        [C]     
Em m ãi nơi đây , chờ anh tới . 
 

      
Verse 2 : 
    [F]          
Vẫn th ao thức , thao thức 
           [C]        
Tìm trong đêm bóng a nh mãi xa khuất 
     [F]                 [C]     
Cuốn trôi hết yêu dấu , chỉ vì những phút gi ây hững hờ 
     [F]                [C]          
Những nă m tháng say đắm giờ chỉ là những nuối tiếc nuối tiếc 
    [F]               [C]   
Phút g iây ấy trôi mãi , mình em bật k hóc . 
 

     
Chorus : 
    [F]        
Anh gi ờ đang nơi đâu ? 
   [Em]       
Em ch ờ anh bao lâu ? 
      [F]       [C]    
Sao không n ói với em lời y êu dấu ? 
    [F]        
Anh gi ờ đang nơi đâu ? 
   [Em]       
Nhớ a nh không nguôi 
   [F]         [C]    
Em m ãi nơi đây , chờ an h tới . 
 

 [F]          [Em]   
C ho em xin yêu dấu qua y về , 
     [F]          [C]   
Ngày thán g ấm áp mối tình ta t rao . 
 [F]           [Em]    
A nh ơi cho em yêu dấu ng ày nào , 
   [F]           [E]    
Để p hút giây nói cuời còn mãi ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com