1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô Sáu Bạc Liêu

Cuộn trang

1. Về Bạc [Am] Liêu nghe tiếng đàn sầu Điệu buồn miên [Dm] mang khúc nhạc tơ [Am] lòng Dạ Cổ Hoài [G] Lang như oán như than Thương đời cô [D] Sáu đắng [Em] cay bẽ [Am] bàng ([Am] Từ là từ phu [D] tướng Bảo kiếm sắc phong lên [Am] đàng Vào ra luống trông tin [Am] chàng [E] Năm ơ canh mơ [Am] màng) 2. Ngày [Am] xưa bên luống rau thưa Hẹn lòng cùng [Dm] ai xây đắp mộng [Am] dài Giờ người [G] ta én nhạn bay xa Đau lòng cô [D] Sáu khóc [Em] duyên lỡ [Am] làng ([Em] Em luống trông tin [Am] chàng Ôi gan [Em] vàng quặn đau í [Am] a) ĐK: Dạ Cổ Hoài [C] Lang câu hát sầu riêng [Dm] mang Ai đã qua sông cho duyên tình bẽ [G] bàng Để vầng trăng lẻ [Em] bạn cung đàn buồn héo [Am] hon Cô Sáu Bạc [Am] Liêu chiều xuống buồn [Dm] thiu Bao lớp rau thưa giờ cũng tiêu [G] điều Gió lạnh từng cơn gió lùa qua sông [Dm] vắng Cay đắng một [Em] mình thương sao cô Sáu Bạc [Am] Liêu

Video hướng dẫn