1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô Thắm đi chùa

Cuộn trang

[F] Một sớm mai đẹp [Gm] trời chứa [C] chan lòng [Dm] người [C] Ai như cô [F] Thắm ao [Gm] xanh tay thì che dù [C] hồng Ôi xinh [F] quá với dáng [Gm] đi dịu [Dm] dàng. Này hỡi cô Thắm [Gm] ơi cho tôi [C] gửi lòng [F] thương Chốn đài tôn [Dm] nghiêm nhưng vẫn [Am] luôn nụ [Dm] cười [Gm] Đường công [C] danh mai [F] mốt em giàu [Gm] sang Cô [C] Thắm đi [F] chùa cô [Dm] nói trong quẻ năm [Bb] tới Có ý chung [C] nhân cô sẽ lấy [F] chồng. [F] Hỏi thắm đôi câu [Gm] này Thắm vui lòng [Dm] không [C] Năm nay cô [F] Thắm mấy [Gm] xuân cô đẹp quá tuyệt [C] vời Em không [F] muốn nói với [Gm] ai câu [Dm] nào Vì hôm nay thắm [Gm] đang đi lễ [C] chùa cầu [F] hôn Trong rất nhiều [Dm] người màu [C] xanh xanh đỏ [Dm] vàng [Gm] Mà sao [C] riêng cô [D] Thắm vẫn đẹp [G] hơn Cô [C] Thắm đi [F] chùa mơ [Dm] ước năm [C] tới Xuân [F] đến cô lớn khôn [Am] thêm để [C] Thắm lấy [F] chồng

Video hướng dẫn