1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cổ tích gió và mây

Cuộn trang

CAPO #3 nhé [C] [G] [Em] E m.Tình yêu sán g soi trong lòng an h. [Em] [F] Nụ hoa ng át hương thơm mỗi ng ày. [C] [Dm] [G] Có em cạnh bên tựa giấc mơ quanh đời an h. [C] [G] [Em] E m.Làn mây trắ ng tinh khôi hồn nhiên . [Em] [F] Rộng đôi cánh đến mỗi phương tr ời. [C] [Dm] [G] [F] Nguyện tro ng giấc mơ được làm g ió bên mây mãi mãi thôi. [C] [Dm] [C] Và xung quanh m ây nhẹ nhàng làn gió khẽ trao mây nụ hôn ấ m. [C] [C] [Dm] [C] Nhẹ đưa mây trôi vào chốn cổ tích gió mây bên nhau chẳng các h xa. [C] [G] [Am] Mư a giông hay bão tố sẽ không thể tớ i. [Em] [F] Môi hôn khoe sắc thắ m luôn luôn đẹ p tươi. [C] [Dm] [G] Nắng bu ông khắp nơi. Hạt nắn g lung linh thậ t sáng thế gian. [C] [G] [Am] V à tay trong tay gió k hẽ trao mây lời n ói. [Em7] [F] Lời nói yê u thương ngọt n gào. [C] [Dm] [G] [C] Không h ề dối gian. Mình mã i bên nhau nhé e m.

Video hướng dẫn