highlight chords
				             [Dm]                         
H ere come old flat top, He come grooving up slowly, 
 [Dm]                     
H e got Joo Joo eyeball, He one holy roller 
   [A7]             
He got Hair down to his knee; 
 [G7]                      
G ot to be a joker, he just do what he please. 
      

      
(Riff) 
  

 [Dm]                      
H e wear no shoe shine, he got toe jam football 
 [Dm]                    
H e got monkey finger, he shoot co-ca cola 
 [A7]                 
H e say, "I know you, you know me." 
 [G7]                      
O ne thing I can tell you is you got to be free 
 [Bm]      [C]         
Co me Together, R ight now, over me 
 

      
(Riff) 
 

 [Dm]                    
H e bag production, He got wal-rus gumboot 
 [Dm]                     
H e got O-no sideboard, He one spinal cracker 
   [A7]             
He go t feet down below his knee 
  [G7]                        
Hol d you in his armchair, you can feel his disease 
 [Bm]      [C]          
Co me together, right now, over me 
 

      
(Riff) 
 

 [Dm]                   
H e roller coaster, he got early warning 
  [Dm]                  
He got muddy water, He one Mo-jo filter 
  [A7]                  
He s ay, " One and one and one is three." 
 [G7]                       
G ot to be good looking "cause he so hard to see 
  [Bm]               
Com e together, Right now, over me 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Come Together - The Beatles

				             [Dm]                         
H ere come old flat top, He come grooving up slowly, 
 [Dm]                     
H e got Joo Joo eyeball, He one holy roller 
   [A7]             
He got Hair down to his knee; 
 [G7]                      
G ot to be a joker, he just do what he please. 
      

      
(Riff) 
  

 [Dm]                      
H e wear no shoe shine, he got toe jam football 
 [Dm]                    
H e got monkey finger, he shoot co-ca cola 
 [A7]                 
H e say, "I know you, you know me." 
 [G7]                      
O ne thing I can tell you is you got to be free 
 [Bm]      [C]         
Co me Together, R ight now, over me 
 

      
(Riff) 
 

 [Dm]                    
H e bag production, He got wal-rus gumboot 
 [Dm]                     
H e got O-no sideboard, He one spinal cracker 
   [A7]             
He go t feet down below his knee 
  [G7]                        
Hol d you in his armchair, you can feel his disease 
 [Bm]      [C]          
Co me together, right now, over me 
 

      
(Riff) 
 

 [Dm]                   
H e roller coaster, he got early warning 
  [Dm]                  
He got muddy water, He one Mo-jo filter 
  [A7]                  
He s ay, " One and one and one is three." 
 [G7]                       
G ot to be good looking "cause he so hard to see 
  [Bm]               
Com e together, Right now, over me 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com