highlight chords
				            [F]          
Tìm kiếm trong đời. 
[Am]                [Dm]  
Niềm hạnh phúc an vui nào dễ đâu bạn. 
[C7]        [Am]  
Một tình yêu ngời sáng. 
[Dm]            [Gm]  
Mà trần gian nào tìm thấy đâu. 
    [C7]          [F]  
Ngài là Giê-xu, là Chúa nhân từ. 
[Am]             [Bb]  
Ngài đã đến trong đêm lạnh giá. 
[Gm]              [Am]  
Ngài đem ánh sáng xóa tan màn đêm. 
        [Bb]       [Gm] 
Tình yêu thương ấy đổi thay đời tôi. 
   [C7]      [F]  
Sống hy vọng trong đời. 
 

     [C7]      [Am]  
Tình yêu Chúa soi sáng tôi. 
[Bb]         [F]  
Nâng bước tôi ngày mới. 
  [B] [E]       [Dm]         [Bb] 
Xoa / hết những buồn đau, muộn phiền âu lo. 
       [A]     
Bóng tối vây quanh... 
[F]           [Am]  
Dẫu cho giông tố cuồn vây. 
  [Bb]           [C7]       [Am]  
Dù cho bao đau thương tan biến hết bao hy vọng. 
        [Bbm]       [C7]  
Và dù cho nước mắt chẳng ngừng rơi. 
[F]          [Dm]     [Bb]         [C7] 
Lòng này con tin có Chúa sẽ lau dịu mọi đau thương ấy. 
    [F]   
Con cần Cha... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con Cần Cha [F]

				            [F]          
Tìm kiếm trong đời. 
[Am]                [Dm]  
Niềm hạnh phúc an vui nào dễ đâu bạn. 
[C7]        [Am]  
Một tình yêu ngời sáng. 
[Dm]            [Gm]  
Mà trần gian nào tìm thấy đâu. 
    [C7]          [F]  
Ngài là Giê-xu, là Chúa nhân từ. 
[Am]             [Bb]  
Ngài đã đến trong đêm lạnh giá. 
[Gm]              [Am]  
Ngài đem ánh sáng xóa tan màn đêm. 
        [Bb]       [Gm] 
Tình yêu thương ấy đổi thay đời tôi. 
   [C7]      [F]  
Sống hy vọng trong đời. 
 

     [C7]      [Am]  
Tình yêu Chúa soi sáng tôi. 
[Bb]         [F]  
Nâng bước tôi ngày mới. 
  [B] [E]       [Dm]         [Bb] 
Xoa / hết những buồn đau, muộn phiền âu lo. 
       [A]     
Bóng tối vây quanh... 
[F]           [Am]  
Dẫu cho giông tố cuồn vây. 
  [Bb]           [C7]       [Am]  
Dù cho bao đau thương tan biến hết bao hy vọng. 
        [Bbm]       [C7]  
Và dù cho nước mắt chẳng ngừng rơi. 
[F]          [Dm]     [Bb]         [C7] 
Lòng này con tin có Chúa sẽ lau dịu mọi đau thương ấy. 
    [F]   
Con cần Cha... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com