highlight chords
1. Đường đời chông [C] gai con xin Ngài ban ơn soi [Am] sáng
Dẵn dắt đưa [C] đường cho con [F] xa bóng tối u [G] mê
Đời con từ [C] nay xin được phó thác nơi [G] Ngài
Nguyện ước một [Dm] đời tin [G7] tưởng trung tín theo [C] Ngài [G7] 

ĐK: Ngài [Am] ơi ! bên Ngài con được thảnh [C] thơi
[G] Tình Ngài cho [F] con đổ tuôn như dòng suối [G] mát [C]
Ngài [Am] ơi ! Trên bước đường đời phong [G] ba
Con nào sá chi vì biết có Cha bên [C] mình

2. Tựa vào vai [C] Cha xin thương tình con đang thống [Am] hối
Như trẻ lạc [C] đường nay quay [F] về nương náu bên [G] Cha
Hồng ân Ngài [C] ban nuôi dưỡng tâm xác an [G] lành
Ghi khắc tạc [Dm] lòng con [G7] chọn theo Chúa trọn [C] đời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con chọn theo Chúa trọn đời

Như Ngọc Hoa
1. Đường đời chông [C] gai con xin Ngài ban ơn soi [Am] sáng
Dẵn dắt đưa [C] đường cho con [F] xa bóng tối u [G] mê
Đời con từ [C] nay xin được phó thác nơi [G] Ngài
Nguyện ước một [Dm] đời tin [G7] tưởng trung tín theo [C] Ngài [G7] 

ĐK: Ngài [Am] ơi ! bên Ngài con được thảnh [C] thơi
[G] Tình Ngài cho [F] con đổ tuôn như dòng suối [G] mát [C]
Ngài [Am] ơi ! Trên bước đường đời phong [G] ba
Con nào sá chi vì biết có Cha bên [C] mình

2. Tựa vào vai [C] Cha xin thương tình con đang thống [Am] hối
Như trẻ lạc [C] đường nay quay [F] về nương náu bên [G] Cha
Hồng ân Ngài [C] ban nuôi dưỡng tâm xác an [G] lành
Ghi khắc tạc [Dm] lòng con [G7] chọn theo Chúa trọn [C] đời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn