1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con chọn theo Chúa trọn đời

Cuộn trang

1. Đường đời chông [C] gai con xin Ngài ban ơn soi [Am] sáng Dẵn dắt đưa [C] đường cho con [F] xa bóng tối u [G] mê Đời con từ [C] nay xin được phó thác nơi [G] Ngài Nguyện ước một [Dm] đời tin [G7] tưởng trung tín theo [C] Ngài [G7] ĐK: Ngài [Am] ơi ! bên Ngài con được thảnh [C] thơi [G] Tình Ngài cho [F] con đổ tuôn như dòng suối [G] mát [C] Ngài [Am] ơi ! Trên bước đường đời phong [G] ba Con nào sá chi vì biết có Cha bên [C] mình 2. Tựa vào vai [C] Cha xin thương tình con đang thống [Am] hối Như trẻ lạc [C] đường nay quay [F] về nương náu bên [G] Cha Hồng ân Ngài [C] ban nuôi dưỡng tâm xác an [G] lành Ghi khắc tạc [Dm] lòng con [G7] chọn theo Chúa trọn [C] đời

Video hướng dẫn