1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn đau tình ái - Mal

Cuộn trang

[Gm] [Cm7] Ðau! Từ đáy trái tim ta buồn đau! [Bb] [Gm] Ðau! Suốt bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u sầu [Cm7] [F7] Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu [Bb] [D7] Bay trên trời cao nắng chiếu. [Gm] [C7] [F7] Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa. [Bb] [Gm] Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ. [Cm7] [F] Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà. [Bb] Câu ca làm rung cõi nhớ. [Gm] [Cm7] Ðau! Bằng sáng biếc cao nơi biển xanh. [Bb] [Gm] Ðau! Với áng mây bay vút mau khiến ta u sầu. [Cm7] [F7] Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu [Bb] [D7] Bay trên trời cao nắng chiếu... [Gm] [C7] [F7] Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa. [Bb] [Gm] Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ. [Cm7] [F] Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà. [Bb] Câu ca làm rung cõi nhớ. [Gm] [Cm7] [F7] Vâng còn, còn đau mãi mãi đau. [Bb] [D7] [Gm] [Cm7] [F7] [Bb] Đau, còn mãi thương đau – – – – -

Video hướng dẫn