highlight chords
				            [Gm]      [Cm7]          
Ðau! Từ đáy trái tim ta buồn đau! 
     [Bb]                [Gm]  
Ðau! Suốt bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u sầu 
     [Cm7]             [F7]       
Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu 
  [Bb]         [D7]   
Bay trên trời cao nắng chiếu. 
 

[Gm]            [C7]         [F7] 
Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa. 
          [Bb]                 [Gm]  
Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ. 
    [Cm7]              [F]       
Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà. 
  [Bb]          
Câu ca làm rung cõi nhớ. 
 

[Gm]       [Cm7]           
Ðau! Bằng sáng biếc cao nơi biển xanh. 
     [Bb]               [Gm]  
Ðau! Với áng mây bay vút mau khiến ta u sầu. 
     [Cm7]             [F7]       
Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu 
  [Bb]         [D7]    
Bay trên trời cao nắng chiếu... 
 

[Gm]            [C7]         [F7] 
Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa. 
          [Bb]                 [Gm]  
Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ. 
    [Cm7]              [F]       
Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà. 
  [Bb]          
Câu ca làm rung cõi nhớ. 
[Gm]           [Cm7]    [F7] 
Vâng còn, còn đau mãi mãi đau. 
             [Bb] [D7] [Gm] [Cm7] [F7] [Bb] 
Đau, còn mãi thương đau – – – – - 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn đau tình ái - Mal

				            [Gm]      [Cm7]          
Ðau! Từ đáy trái tim ta buồn đau! 
     [Bb]                [Gm]  
Ðau! Suốt bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u sầu 
     [Cm7]             [F7]       
Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu 
  [Bb]         [D7]   
Bay trên trời cao nắng chiếu. 
 

[Gm]            [C7]         [F7] 
Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa. 
          [Bb]                 [Gm]  
Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ. 
    [Cm7]              [F]       
Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà. 
  [Bb]          
Câu ca làm rung cõi nhớ. 
 

[Gm]       [Cm7]           
Ðau! Bằng sáng biếc cao nơi biển xanh. 
     [Bb]               [Gm]  
Ðau! Với áng mây bay vút mau khiến ta u sầu. 
     [Cm7]             [F7]       
Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu 
  [Bb]         [D7]    
Bay trên trời cao nắng chiếu... 
 

[Gm]            [C7]         [F7] 
Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa. 
          [Bb]                 [Gm]  
Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ. 
    [Cm7]              [F]       
Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà. 
  [Bb]          
Câu ca làm rung cõi nhớ. 
[Gm]           [Cm7]    [F7] 
Vâng còn, còn đau mãi mãi đau. 
             [Bb] [D7] [Gm] [Cm7] [F7] [Bb] 
Đau, còn mãi thương đau – – – – - 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com