1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn Đau Tình Ái

Cuộn trang

[Gm]Ðau! Từ đáy [Cm7]trái tim ta buồn đau! Ðau! Suốt [Bb]bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u [Gm]sầu Nhìn nắng [Cm7]hắt hiu, ôi nắng yêu, [F7]theo nhau khoe mầu Bay [Bb]trên trời cao nắng [D7]chiếu. [Gm]Ta vẫn thương ta, vì nhớ [C7]mãi tên người xa. [F7] Ta thương ta vì xót [Bb]xa em trong áo hoa, khiến ta hững [Gm]hờ. Vì nhớ [Cm7]tiếng ca, em ôm ấp ta đêm [F]dạ hội ngọc ngà. Câu [Bb]ca làm rung cõi nhớ. [Gm]Ðau! Bằng sáng [Cm7]biếc cao nơi biển xanh. Ðau! Với [Bb]áng mây bay vút mau khiến ta u [Gm]sầu. Nhìn nắng [Cm7]hắt hiu, ôi nắng yêu, [F7]theo nhau khoe mầu Bay [Bb]trên trời cao nắng [D7]chiếu... [Gm]Ta vẫn thương ta, vì nhớ [C7]mãi tên người xa. [F7] Ta thương ta vì xót [Bb]xa em trong áo hoa, khiến ta hững [Gm]hờ. Vì nhớ [Cm7]tiếng ca, em ôm ấp ta đêm [F]dạ hội ngọc ngà. Câu [Bb]ca làm rung cõi nhớ. [Gm]Vâng còn, còn đau mãi [Cm7]mãi [F7]đau. Đau, còn mãi thương đau [Bb][D7]– – [Gm][Cm7]- [F7] [Bb]

Video hướng dẫn