highlight chords
[Gm]Ðau! Từ đáy [Cm7]trái tim ta buồn đau!
Ðau! Suốt [Bb]bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u [Gm]sầu
Nhìn nắng [Cm7]hắt hiu, ôi nắng yêu, [F7]theo nhau khoe mầu
Bay [Bb]trên trời cao nắng [D7]chiếu.
[Gm]Ta vẫn thương ta, vì nhớ [C7]mãi tên người xa. [F7]
Ta thương ta vì xót [Bb]xa em trong áo hoa, khiến ta hững [Gm]hờ.
Vì nhớ [Cm7]tiếng ca, em ôm ấp ta đêm [F]dạ hội ngọc ngà.
Câu [Bb]ca làm rung cõi nhớ.
[Gm]Ðau! Bằng sáng [Cm7]biếc cao nơi biển xanh.
Ðau! Với [Bb]áng mây bay vút mau khiến ta u [Gm]sầu.
Nhìn nắng [Cm7]hắt hiu, ôi nắng yêu, [F7]theo nhau khoe mầu
Bay [Bb]trên trời cao nắng [D7]chiếu...
[Gm]Ta vẫn thương ta, vì nhớ [C7]mãi tên người xa. [F7]
Ta thương ta vì xót [Bb]xa em trong áo hoa, khiến ta hững [Gm]hờ.
Vì nhớ [Cm7]tiếng ca, em ôm ấp ta đêm [F]dạ hội ngọc ngà.
Câu [Bb]ca làm rung cõi nhớ.
[Gm]Vâng còn, còn đau mãi [Cm7]mãi [F7]đau.
Đau, còn mãi thương đau [Bb][D7]– – [Gm][Cm7]- [F7] [Bb]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn Đau Tình Ái

N/A
[Gm]Ðau! Từ đáy [Cm7]trái tim ta buồn đau!
Ðau! Suốt [Bb]bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u [Gm]sầu
Nhìn nắng [Cm7]hắt hiu, ôi nắng yêu, [F7]theo nhau khoe mầu
Bay [Bb]trên trời cao nắng [D7]chiếu.
[Gm]Ta vẫn thương ta, vì nhớ [C7]mãi tên người xa. [F7]
Ta thương ta vì xót [Bb]xa em trong áo hoa, khiến ta hững [Gm]hờ.
Vì nhớ [Cm7]tiếng ca, em ôm ấp ta đêm [F]dạ hội ngọc ngà.
Câu [Bb]ca làm rung cõi nhớ.
[Gm]Ðau! Bằng sáng [Cm7]biếc cao nơi biển xanh.
Ðau! Với [Bb]áng mây bay vút mau khiến ta u [Gm]sầu.
Nhìn nắng [Cm7]hắt hiu, ôi nắng yêu, [F7]theo nhau khoe mầu
Bay [Bb]trên trời cao nắng [D7]chiếu...
[Gm]Ta vẫn thương ta, vì nhớ [C7]mãi tên người xa. [F7]
Ta thương ta vì xót [Bb]xa em trong áo hoa, khiến ta hững [Gm]hờ.
Vì nhớ [Cm7]tiếng ca, em ôm ấp ta đêm [F]dạ hội ngọc ngà.
Câu [Bb]ca làm rung cõi nhớ.
[Gm]Vâng còn, còn đau mãi [Cm7]mãi [F7]đau.
Đau, còn mãi thương đau [Bb][D7]– – [Gm][Cm7]- [F7] [Bb]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com