1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con đường Chúa đi (Con đường Chúa đã đi qua)

Lm. Văn Chi
Nguồn: thanhcavietnam.net