1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con hạc giấy - Phạm Anh Khoa

Cuộn trang

[G] Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu [C] Có khi chỉ cách nhau 1 câu. Tình yêu nơi đâu nơi đâu, ghé sát vai nhau Có khi chẳng thấy nhau nhau 1 đời. Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu Sớm mai chỉ thấy sương mịt mù. Tình yêu nơi đâu nơi đâu, sánh bước bên nhau Có khi phải cách xa 1 đời. [C] Giống con hạc giấy kia [C] [G] Cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu . Giống con hạc giấy kia Cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu

Video hướng dẫn