highlight chords
				                 [G]                 
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu 
  [C]            
Có khi chỉ cách nhau 1 câu. 
 

                      
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, ghé sát vai nhau 
                  
Có khi chẳng thấy nhau nhau 1 đời. 
 

                      
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu 
               
Sớm mai chỉ thấy sương mịt mù. 
 

                       
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, sánh bước bên nhau 
              
Có khi phải cách xa 1 đời. 
 

 

   [C]        
Giống con hạc giấy kia 
  [C]            [G]   
Cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu . 
            
Giống con hạc giấy kia 
                
Cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con hạc giấy - Phạm Anh Khoa

				                 [G]                 
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu 
  [C]            
Có khi chỉ cách nhau 1 câu. 
 

                      
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, ghé sát vai nhau 
                  
Có khi chẳng thấy nhau nhau 1 đời. 
 

                      
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu 
               
Sớm mai chỉ thấy sương mịt mù. 
 

                       
Tình yêu nơi đâu nơi đâu, sánh bước bên nhau 
              
Có khi phải cách xa 1 đời. 
 

 

   [C]        
Giống con hạc giấy kia 
  [C]            [G]   
Cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu . 
            
Giống con hạc giấy kia 
                
Cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com