highlight chords
				                        [C]  
Mẹ mua cho em con heo đất 
            [C]   [Am] [C] 
Mẹ mua cho em con heo đất...í o í ò 
           [C]  
Ngày hôm nay em vui lắm 
           [C]     [Am] [Dm] 
Cầm heo trên tay em ngắm ...í ò í o 
           [Fm] 
Làm sao cho heo mau lớn 
           [Gm]   [Dm] [C] 
làm sao cho heo mau lớn...í o í ò 
         [C]  
Heo không đòi ăn cơm 
         [Dm] 
Heo không đòi ăn cám 
        [G]       [C] 
Heo chỉ cằn em bế trên tay ầu ơ 
          [C]  
Em không thèm mua kem 
          [Dm]  
Em không thèm Mua bánh 
        [G]  
Em để dành cho heo 
       [Am]        [C]  
Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày 
         [C] [A]  [Dm] 
Này heo ơi ngoan nhé í o 
          [Dm]  [G] [C] 
Này heo con ơi mau lớn í o . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con heo đất

				                        [C]  
Mẹ mua cho em con heo đất 
            [C]   [Am] [C] 
Mẹ mua cho em con heo đất...í o í ò 
           [C]  
Ngày hôm nay em vui lắm 
           [C]     [Am] [Dm] 
Cầm heo trên tay em ngắm ...í ò í o 
           [Fm] 
Làm sao cho heo mau lớn 
           [Gm]   [Dm] [C] 
làm sao cho heo mau lớn...í o í ò 
         [C]  
Heo không đòi ăn cơm 
         [Dm] 
Heo không đòi ăn cám 
        [G]       [C] 
Heo chỉ cằn em bế trên tay ầu ơ 
          [C]  
Em không thèm mua kem 
          [Dm]  
Em không thèm Mua bánh 
        [G]  
Em để dành cho heo 
       [Am]        [C]  
Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày 
         [C] [A]  [Dm] 
Này heo ơi ngoan nhé í o 
          [Dm]  [G] [C] 
Này heo con ơi mau lớn í o . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com