highlight chords
				                  [Dm]             
Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua 
      [F]      [Dm]  
Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng 
          [F]    [Bb]   
Mồ hôi muối lưng áo em bạc trắng 
       [F]             
Con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh 
      [Dm]              
Giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh 
    [Dm]       [F]     [Bb] 
Tóc em búi gió vương xòa trên má 
     [Am]            
Trời quê hương rất quen mà rất lạ 
                [Dm] 
Cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đầu 
 

[D]                     
Ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau 
              [G]  
Em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất 
     [Em]      [D]     [A7]  
Con kênh xanh từ mắt em trong vắt 
[Em]       [G]          [A]   [D] 
Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh 
          [G]     [D]  
Con kênh ta đào có em mà có anh 
     [Bm]     [D]        
Đông vui quá có rất nhiều đồng đội 
     [G]          
Ngày mai đây vào mùa gặt mới 
  [A]          
Em soi khuôn mặt hồng 
           
xuống dòng kênh xanh 
[D]                
Con kênh ta đào có em mà có anh 
          [A]      [D]  
Con kênh ta đào có anh (mà) có em! 
 

      [Dm]             
Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua 
      [F]      [Dm]  
Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng 
          [F]    [Bb]   
Mồ hôi muối lưng áo em bạc trắng 
       [F]             
Con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh 
      [Dm]              
Giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh 
    [Dm]       [F]     [Bb] 
Tóc em búi gió vương xòa trên má 
     [Am]            
Trời quê hương rất quen mà rất lạ 
                [Dm]  
Cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đầu 
 

[D]                     
Ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau 
              [G]  
Em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất 
     [Em]      [D]     [A7]  
Con kênh xanh từ mắt em trong vắt 
[Em]       [G]          [A]   [D] 
Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh 
          [G]     [D]  
Con kênh ta đào có em mà có anh 
     [Bm]     [D]        
Đông vui quá có rất nhiều đồng đội 
     [G]          
Ngày mai đây vào mùa gặt mới 
  [A]          
Em soi khuôn mặt hồng 
           
xuống dòng kênh xanh 
[D]                
Con kênh ta đào có em mà có anh 
          [A]      [D]  
Con kênh ta đào có anh (mà) có em! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con kênh ta đào

				                  [Dm]             
Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua 
      [F]      [Dm]  
Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng 
          [F]    [Bb]   
Mồ hôi muối lưng áo em bạc trắng 
       [F]             
Con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh 
      [Dm]              
Giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh 
    [Dm]       [F]     [Bb] 
Tóc em búi gió vương xòa trên má 
     [Am]            
Trời quê hương rất quen mà rất lạ 
                [Dm] 
Cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đầu 
 

[D]                     
Ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau 
              [G]  
Em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất 
     [Em]      [D]     [A7]  
Con kênh xanh từ mắt em trong vắt 
[Em]       [G]          [A]   [D] 
Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh 
          [G]     [D]  
Con kênh ta đào có em mà có anh 
     [Bm]     [D]        
Đông vui quá có rất nhiều đồng đội 
     [G]          
Ngày mai đây vào mùa gặt mới 
  [A]          
Em soi khuôn mặt hồng 
           
xuống dòng kênh xanh 
[D]                
Con kênh ta đào có em mà có anh 
          [A]      [D]  
Con kênh ta đào có anh (mà) có em! 
 

      [Dm]             
Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua 
      [F]      [Dm]  
Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng 
          [F]    [Bb]   
Mồ hôi muối lưng áo em bạc trắng 
       [F]             
Con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh 
      [Dm]              
Giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh 
    [Dm]       [F]     [Bb] 
Tóc em búi gió vương xòa trên má 
     [Am]            
Trời quê hương rất quen mà rất lạ 
                [Dm]  
Cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đầu 
 

[D]                     
Ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau 
              [G]  
Em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất 
     [Em]      [D]     [A7]  
Con kênh xanh từ mắt em trong vắt 
[Em]       [G]          [A]   [D] 
Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh 
          [G]     [D]  
Con kênh ta đào có em mà có anh 
     [Bm]     [D]        
Đông vui quá có rất nhiều đồng đội 
     [G]          
Ngày mai đây vào mùa gặt mới 
  [A]          
Em soi khuôn mặt hồng 
           
xuống dòng kênh xanh 
[D]                
Con kênh ta đào có em mà có anh 
          [A]      [D]  
Con kênh ta đào có anh (mà) có em! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com