1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con rồng Việt Nam

Cuộn trang

1. Con rồng Việt [Am] Nam vẫn sống mãi trong tâm hồn Việt Nam Uốn quanh Biển [Dm] Đông theo cha [G] ông suốt bốn nghìn [C] năm Từ thủa cha [Dm] ông đi dựng cờ [Am] từ thủa Thăng [Em] Long đi mở cờ Non sông thiêng [G] liêng cháu con Đại [E] Việt. 2. Con rồng Việt [Am] Nam đã đi qua bao cuộc chiến tranh Bay dọc Trường [Dm] Sơn theo cha [G] ông chiến thắng ngoại [C] xâm Truyền thống năm [Dm] xưa ôi tự hào [Am] dòng máu tiên [Em] long nghe cuộn trào Hồn thiêng sông [Dm] núi xin giữ [G] trọn lòng người Việt [Am] Nam [Am][G][Am] ĐK: Rồng [Em] bay từ Bắc vào [F] Nam Rồng [Dm] bay bay ra biển [Am] lớn Cho hôm nay [Dm] đây quê ta rộn [Am] rã Câu hát yêu [Dm] thương anh em một [Am] nhà Tay nắm [G] tay, vai sát [C] vai Cùng hát [G] lên bài hát quê [C] hương Rồng [Em] bay từ mái đình [F] xưa Buồn [Dm] trông hồn người xa [Am] xứ Thêm yêu quê [Dm] hương thêm yêu nòi [Am] giống Dòng máu trong [Dm] tim đưa ta về [Am] nguồn Cùng bay [G] theo con [Em] rồng con rồng Việt [Am] Nam

Video hướng dẫn