1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con thưa cùng Chúa (Lạy Chúa con đây)

Lm. Dao Kim
Nguồn: thanhcavietnam.net