1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn thương góc bếp chái hè

Cuộn trang

1. Ai [Dm] nói em [Am] nghe Tại [Dm] sao góc [Em] bếp chái [Am] hè Nó [G] đơn sơ [Em] lắm mà [C] khi rời [G] nó Mình [Em] mến mình [Dm] thương nó vô [Am] cùng Mình [G] nén nỗi thương [Am] tâm [G][Am] Nhớ [G] xưa mẹ dầm [C] mưa tàn cây [Am] mưa mẹ gieo [C] hạt [Dm] Cho hạt nẩy [Am] mầm lạnh cóng [C] tay Hai mẹ con [Am] ngồi nơi góc [G] bếp chái [Em] hè mẹ hơ [Am] tay Ngoài [F] kia trời còn [G] mưa còn [Em] rụng từng giọt [Am] mưa Gió thổi năm [C] non lắc [Am] võng đưa [F] con Khói [Am] toả niêu [G] cơm tóc xoã trên [C] nương Cây lúa [G] trổ đòng [Am] đòng con cò [G] trắng bay trọn [Am] đêm Con cò [Em] trắng nuôi đàn [Am] con [G][Am] 2.Đêm [Dm] vắng trăng [Am] thanh Giọt [Dm] sương ướt [Em] lá ướt [Am] cành Giấc [G] êm chăn [Em] ấm tìm [C] đâu lời [G] nói Để [Em] nói mà [Dm] thương cái mái [Am] nhà Mà [G] nhớ cái chõng [Am] tre [G][Am] Nhớ [G] xưa một chiều [C] thu lạnh hơi [Am] thu mùa nước [C] nổi [Dm] Ba chìm bảy [Am] nổi mòn mỏi [C] trông Sao mẹ chưa [Am] về nơi góc [G] bếp còn nhuốm lửa [Em] hồng mẹ về hơ [Am] tay Nửa [F] đêm mở vòng [G] tay mẹ [Em] bồng con đã ngủ [Am] say. Giấc ngủ đêm [C] nay suối [Am] chảy thông [F] reo Giấc [Am] ngủ trong [G] nôi hát mỏi ca [C] dao Khi biết [G] đậu cành [Am] mềm con cò [G] trắng non nỉ [Am] non Xin được [Em] xáo nước nguồn [Am] trong [G][Am] 3. Cơn [Dm] gió trong [Am] đêm Làm [Dm] rơi chiếc [Em] lá cuối [Am] cùng Chắc [G] đâu ai [Em] biết Mà [F] khi mùa [G] thu Rụng [Em] lá đầy [Dm] sân những kỷ [Am] niệm Làm [Em] đau buốt con [Am] tim. [G][Am] Biết [G] không một trời [C] thương về góc [Am] bếp chái [C][Dm] Khi đã xa [Am] lìa nỗi nhớ [C] nhung Sao mà đi [Am] tìm ai bước [G] mỏi bước [Em] mòn một mình cô [Am] đơn Chợt [F] nghe nhịp thời [G] gian từng [Em] nhịp chân mình lữ [Am] thứ Quê ngoại đơn [C] sơ, gió [Am] ngả lao [F] thương Giấc [Am] ngủ Âu [G] Cơ trót [C] bỏ bơ [Em] vơ Cây cỏ [G] mọc hoang [Am] tàn lâu rồi [G] đó chưa về [Am] thăm Mưa rồi [Em] nắng chưa dừng [Am] chân [G][Am]

Video hướng dẫn