highlight chords
1. Ai [Dm] nói em [Am] nghe
Tại [Dm] sao góc [Em] bếp chái [Am] hè
Nó [G] đơn sơ [Em] lắm mà [C] khi rời [G] nó
Mình [Em] mến mình [Dm] thương nó vô [Am] cùng
Mình [G] nén nỗi thương [Am] tâm [G][Am]

Nhớ [G] xưa mẹ dầm [C] mưa tàn cây [Am] mưa mẹ gieo [C] hạt
[Dm] Cho hạt nẩy [Am] mầm lạnh cóng [C] tay
Hai mẹ con [Am] ngồi nơi góc [G] bếp chái [Em] hè mẹ hơ [Am] tay
Ngoài [F] kia trời còn [G] mưa còn [Em] rụng từng giọt [Am] mưa

Gió thổi năm [C] non lắc [Am] võng đưa [F] con
Khói [Am] toả niêu [G] cơm tóc xoã trên [C] nương
Cây lúa [G] trổ đòng [Am] đòng con cò [G] trắng bay trọn [Am] đêm
Con cò [Em] trắng nuôi đàn [Am] con [G][Am]

2.Đêm [Dm] vắng trăng [Am] thanh
Giọt [Dm] sương ướt [Em] lá ướt [Am] cành
Giấc [G] êm chăn [Em] ấm tìm [C] đâu lời [G] nói
Để [Em] nói mà [Dm] thương cái mái [Am] nhà
Mà [G] nhớ cái chõng [Am] tre [G][Am]

Nhớ [G] xưa một chiều [C] thu lạnh hơi [Am] thu mùa nước [C] nổi
[Dm] Ba chìm bảy [Am] nổi mòn mỏi [C] trông
Sao mẹ chưa [Am] về nơi góc [G] bếp còn nhuốm lửa [Em] hồng mẹ về hơ [Am] tay
Nửa [F] đêm mở vòng [G] tay mẹ [Em] bồng con đã ngủ [Am] say.

Giấc ngủ đêm [C] nay suối [Am] chảy thông [F] reo
Giấc [Am] ngủ trong [G] nôi hát mỏi ca [C] dao
Khi biết [G] đậu cành [Am] mềm con cò [G] trắng non nỉ [Am] non
Xin được [Em] xáo nước nguồn [Am] trong [G][Am]

3. Cơn [Dm] gió trong [Am] đêm 
Làm [Dm] rơi chiếc [Em] lá cuối [Am] cùng
Chắc [G] đâu ai [Em] biết Mà [F] khi mùa [G] thu
Rụng [Em] lá đầy [Dm] sân những kỷ [Am] niệm
Làm [Em] đau buốt con [Am] tim. [G][Am]

Biết [G] không một trời [C] thương về góc [Am] bếp chái [C][Dm] Khi đã xa [Am] lìa nỗi nhớ [C] nhung
Sao mà đi [Am] tìm ai bước [G] mỏi bước [Em] mòn một mình cô [Am] đơn
Chợt [F] nghe nhịp thời [G] gian từng [Em] nhịp chân mình lữ [Am] thứ

Quê ngoại đơn [C] sơ, gió [Am] ngả lao [F] thương 
Giấc [Am] ngủ Âu [G] Cơ trót [C] bỏ bơ [Em] vơ 
Cây cỏ [G] mọc hoang [Am] tàn lâu rồi [G] đó chưa về [Am] thăm
Mưa rồi [Em] nắng chưa dừng [Am] chân [G][Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn thương góc bếp chái hè

Bắc Sơn
1. Ai [Dm] nói em [Am] nghe
Tại [Dm] sao góc [Em] bếp chái [Am] hè
Nó [G] đơn sơ [Em] lắm mà [C] khi rời [G] nó
Mình [Em] mến mình [Dm] thương nó vô [Am] cùng
Mình [G] nén nỗi thương [Am] tâm [G][Am]

Nhớ [G] xưa mẹ dầm [C] mưa tàn cây [Am] mưa mẹ gieo [C] hạt
[Dm] Cho hạt nẩy [Am] mầm lạnh cóng [C] tay
Hai mẹ con [Am] ngồi nơi góc [G] bếp chái [Em] hè mẹ hơ [Am] tay
Ngoài [F] kia trời còn [G] mưa còn [Em] rụng từng giọt [Am] mưa

Gió thổi năm [C] non lắc [Am] võng đưa [F] con
Khói [Am] toả niêu [G] cơm tóc xoã trên [C] nương
Cây lúa [G] trổ đòng [Am] đòng con cò [G] trắng bay trọn [Am] đêm
Con cò [Em] trắng nuôi đàn [Am] con [G][Am]

2.Đêm [Dm] vắng trăng [Am] thanh
Giọt [Dm] sương ướt [Em] lá ướt [Am] cành
Giấc [G] êm chăn [Em] ấm tìm [C] đâu lời [G] nói
Để [Em] nói mà [Dm] thương cái mái [Am] nhà
Mà [G] nhớ cái chõng [Am] tre [G][Am]

Nhớ [G] xưa một chiều [C] thu lạnh hơi [Am] thu mùa nước [C] nổi
[Dm] Ba chìm bảy [Am] nổi mòn mỏi [C] trông
Sao mẹ chưa [Am] về nơi góc [G] bếp còn nhuốm lửa [Em] hồng mẹ về hơ [Am] tay
Nửa [F] đêm mở vòng [G] tay mẹ [Em] bồng con đã ngủ [Am] say.

Giấc ngủ đêm [C] nay suối [Am] chảy thông [F] reo
Giấc [Am] ngủ trong [G] nôi hát mỏi ca [C] dao
Khi biết [G] đậu cành [Am] mềm con cò [G] trắng non nỉ [Am] non
Xin được [Em] xáo nước nguồn [Am] trong [G][Am]

3. Cơn [Dm] gió trong [Am] đêm 
Làm [Dm] rơi chiếc [Em] lá cuối [Am] cùng
Chắc [G] đâu ai [Em] biết Mà [F] khi mùa [G] thu
Rụng [Em] lá đầy [Dm] sân những kỷ [Am] niệm
Làm [Em] đau buốt con [Am] tim. [G][Am]

Biết [G] không một trời [C] thương về góc [Am] bếp chái [C][Dm] Khi đã xa [Am] lìa nỗi nhớ [C] nhung
Sao mà đi [Am] tìm ai bước [G] mỏi bước [Em] mòn một mình cô [Am] đơn
Chợt [F] nghe nhịp thời [G] gian từng [Em] nhịp chân mình lữ [Am] thứ

Quê ngoại đơn [C] sơ, gió [Am] ngả lao [F] thương 
Giấc [Am] ngủ Âu [G] Cơ trót [C] bỏ bơ [Em] vơ 
Cây cỏ [G] mọc hoang [Am] tàn lâu rồi [G] đó chưa về [Am] thăm
Mưa rồi [Em] nắng chưa dừng [Am] chân [G][Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com