highlight chords
				                  [F]        
Ta đang tìm cách quên người 
   [Dm]      
Phải cố quên người 
  [Bb]           [F]     
Dù con tim ngu si vẫn muôn đời nhớ em 
   [Bb]         
Từng chiều qua buồn tênh 
  [F]            
Có khi tim luôn hỏi đến em 
 [Bb]              c     
Vẫn trông mong mơ ước nay mai sẽ có em 
       [F]         
Tim ơi mình hãy cố quên người 
   [Dm]      
Phải cố quên người 
 [Bb]           [F]     
Dù ta đây bao đêm vẫn ô m niềm đau 
     [Bb]         
Nàng là biển xanh trời cao, 
  [F]        
mắt môi thiên thần 
    [Bb]         f                  
Nàng là tất cả nguyên do c ủa (tình yêu) (niềm đau) (chờ trông) 
 [F]              [Dm]      
Hôm qua con tim hỏi ta làm s ao thôi buồn 
   [Bb]           [F]    
Sao thôi nhớ mong người tình bé nhỏ 
   [F]         [Bb] [C]   [F]    
Tim ơi ta van xin tim hãy cố quê n người 
  [Bb]            [F]  [C]    
Xin cho nguôi ngoai tháng năm mình vắng em 
   [F]            [Dm]          
Đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đan g còn vang trong đầu 
 [Bb]            [F]     
Quên đi đôi môi nhớ xưa mô i tìm môi 
 [F]           [Bb] [C]  [F]     
Quên đi tim ơi hai ta hãy cố q uên người 
  [Bb]          [C]         
Dẫu suốt đời này ta chẳng khi nào quên ohh 
   [Bb]                     
Vẫn chưa quên được tháng năm vẫn chưa quên được 
   [F]                  
Vẫn còn đợi chờ hỡi ôi biết đến bao giờ 
   [Bb]                     
Vẫn không sao đành tháng năm vẫn không sao đành 
   [C]                 
Này hỡi tim ơi mong sao hai ta sẽ quên 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con tim đang cố quên

				                  [F]        
Ta đang tìm cách quên người 
   [Dm]      
Phải cố quên người 
  [Bb]           [F]     
Dù con tim ngu si vẫn muôn đời nhớ em 
   [Bb]         
Từng chiều qua buồn tênh 
  [F]            
Có khi tim luôn hỏi đến em 
 [Bb]              c     
Vẫn trông mong mơ ước nay mai sẽ có em 
       [F]         
Tim ơi mình hãy cố quên người 
   [Dm]      
Phải cố quên người 
 [Bb]           [F]     
Dù ta đây bao đêm vẫn ô m niềm đau 
     [Bb]         
Nàng là biển xanh trời cao, 
  [F]        
mắt môi thiên thần 
    [Bb]         f                  
Nàng là tất cả nguyên do c ủa (tình yêu) (niềm đau) (chờ trông) 
 [F]              [Dm]      
Hôm qua con tim hỏi ta làm s ao thôi buồn 
   [Bb]           [F]    
Sao thôi nhớ mong người tình bé nhỏ 
   [F]         [Bb] [C]   [F]    
Tim ơi ta van xin tim hãy cố quê n người 
  [Bb]            [F]  [C]    
Xin cho nguôi ngoai tháng năm mình vắng em 
   [F]            [Dm]          
Đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đan g còn vang trong đầu 
 [Bb]            [F]     
Quên đi đôi môi nhớ xưa mô i tìm môi 
 [F]           [Bb] [C]  [F]     
Quên đi tim ơi hai ta hãy cố q uên người 
  [Bb]          [C]         
Dẫu suốt đời này ta chẳng khi nào quên ohh 
   [Bb]                     
Vẫn chưa quên được tháng năm vẫn chưa quên được 
   [F]                  
Vẫn còn đợi chờ hỡi ôi biết đến bao giờ 
   [Bb]                     
Vẫn không sao đành tháng năm vẫn không sao đành 
   [C]                 
Này hỡi tim ơi mong sao hai ta sẽ quên 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com