1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con tin vào Chúa (Video)

Đặng Ngọc Ẩn
Nguồn: thanhcavietnam.net