1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Công trình tay Chúa

Lm. Minh Trý
Nguồn: thanhcavietnam.net