highlight chords
				               [G]          
When you were here before 
     [B]          
Couldn"t look you in the eyes 
   [C]         
You look like an angel 
   [Cm]        
Your skin makes me cry 
 

             
You float like a feather 
            
In a beautiful weather 
           
I wish I was special 
              
You"re so ****ing special 
 

     
Chorus: 
      [G]   
But I"m a creep 
    [B]   
I"m a wierdo 
          [C]     
What the hell am I doin" here 
        [Cm]  
I don"t belong here 
 

 

             
I don"t care if it hurts 
           
I wanna have control 
           
I wanna perfect body 
            
I want a perfect soul 
 

           
I want you to notice 
           
When I"m not around 
 

              
You"re so ****in" special 
             
I wish I was special.... 
 

                                    
oooh... she"s running away....she"s running...run..run...run..ruuuuun 
 

             
Whatever makes you happy 
          
Whatever you want 
              
You"re so ****ing special 
            
Wish I was special... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Creep

				               [G]          
When you were here before 
     [B]          
Couldn"t look you in the eyes 
   [C]         
You look like an angel 
   [Cm]        
Your skin makes me cry 
 

             
You float like a feather 
            
In a beautiful weather 
           
I wish I was special 
              
You"re so ****ing special 
 

     
Chorus: 
      [G]   
But I"m a creep 
    [B]   
I"m a wierdo 
          [C]     
What the hell am I doin" here 
        [Cm]  
I don"t belong here 
 

 

             
I don"t care if it hurts 
           
I wanna have control 
           
I wanna perfect body 
            
I want a perfect soul 
 

           
I want you to notice 
           
When I"m not around 
 

              
You"re so ****in" special 
             
I wish I was special.... 
 

                                    
oooh... she"s running away....she"s running...run..run...run..ruuuuun 
 

             
Whatever makes you happy 
          
Whatever you want 
              
You"re so ****ing special 
            
Wish I was special... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com